Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w UTW w Kutnie

Prezes Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Włodzimierz Sroczyński wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w UTW w Kutnie. Rozpoczęcie miało miejsce 11 października 2016 roku w Kutnowskim Domu Kultury.

Prezes ŁUTW w imieniu Zarządu i całej społeczności Słuchaczy, złożył na ręce Pani Marii Wierzbickiej - Przewodniczącej Stowarzyszenia Kutnowskiego UTW szczególne życzenia, które na pierścieniu podarowanemu mężowi Bolesławowi kazała umieścić księżna Salomea - "Bądźcie szczęśliwi tak długo, jak żyje Feniks".

Jeszcze raz dziękujemy UTW w Kutnie za zaproszenie na tak ważną uroczystość i życzymy sukcesów w życiu prywatnym oraz akademickim!


Foto: Urząd Miasta Kutno