Studyjna wizyta w stolicy

   Przedstawiciel Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Włodzimierz Sroczyński był na dwudniowym spotkaniu studyjnym w Warszawie. Konferencja odbyła się w dniach 7-8 maja br. i dotyczyła współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na spotkaniu mówiono  m. in. o radach pożytku pulicznego (ich działalności), dialogu społecznym, współpracy z organizacjami pozarządowymi,a także odbyła się prezentacja portalu ngo.pl - Portal Organizacji Pozarządowych. 

   Na zakończenie pierwszego dnia wizyty w stolicy, uczestnicy zwiedzili Starówkę.