II KONGRES
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie
   30 marca br. w Teatrze Opery Narodowej odbył się II KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU.

   Na to wydarzenie zjechali się reprezentanci małych i dużych UTW z całej Polski. Jako przedstawiciel Łęczyckiego Uniwerstytetu Trzeciego Wieku na Kongres pojechał Włodzimierz Sroczyński - Prezes Stowarzyszenia.
   W warszawskim teatrze pojawiła się m. in. Anna Komorowska - Małżonka Prezydenta RP, która dokonała otwarcia II Kongresu UTW. Do przybyłych przemawiali również: Prezydent RP - Bronisław Komorowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m. st. Warszawy oraz zaproszeni przedstawiciele Parlamentu Polskiego.
   Podczas wydarzenia  odbyły się: odznaczenia państwowe zasłużonych liderów środowiska UTW, wręczenie tytułów i dyplomów laureatom konkursów "Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku" i Konkursu Srebrnej Gospodarki "Przyjaźni Seniorom", a także panel dyskusyjny pt. "Dokonania i nowe wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku".
    Na koniec gościom czas umilił Recital w wykonaniu polskiej gwiazdy estradowej - Ireny Santor.