Konsultacje społeczne podczas Forum Organizacji Pozarządowych

Info: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Konsultacje społeczne podczas Forum Organizacji Pozarządowych.W dniu 21 września odbyło się spotkanie Forum Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Łęczyckiego "Razem". Podczas spotkania omówiono przygotowania do I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łęczyckiego, które odbędzie się w dniu 1 października podczas X Powiatowych Obchodów Dnia Św. Huberta. Forum rozpocznie się o godz. 11.00 przedstawieniem organizacji uczestniczących w wydarzeniu, a następnie przedstawione zostaną możliwości współfinansowania i wspierania organizacji przez Stowarzyszenie WsparcieSpołeczne "Ja-Ty-My" i inne podmioty. Jednym z punktów będą konsultacjespołeczne dotyczące Programu Współpracy Powiatu Łęczyckiego z Organizacjami Pozarządowymi. Na koniec forum przewidywana jest dyskusja.Osoby zainteresowane udziałem w Forum prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Przewodniczącym – Panem Damianem Urbankiem.

Tel.: 530 940 815,
e-mail: porozumienie.razem@outlook.com
Forum odbędzie się na Pl. T. Kościuszki w dniu 1 października w godz. 11.00 – 13.30.