Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim

W dniu 08 listopada 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i z podmiotami ekonomii społecznej. Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentował Prezes - Włodzimierz Sroczyński. Spotkanie służyło wymianie informacji na temat prognoz dotyczących ludności gmin województwa łódzkiego, funkcjonowania lokalnej ekonomii społecznej oraz doradztwa dotyczącego zasad tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Organizatorem spotkania było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS). Prezentację wygłosiła Pani Jolanta Woźnicka - sekretarz i współzałożycielka Centrum OPUS w Łodzi. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Info i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Łęczycy