SZKOLENIE

W dniach 12-14 września 2016 roku w Nieborowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Celem tego szkolenia było dostarczenie informacji na temat rozwoju wolontariatu seniorów oraz wzmocnienie potencjału kompetencyjnego członków organizacji pozarządowych i uniwersytetów trzeciego wieku z terenu województwa łódzkiego w zakresie tworzenia pomysłów projektów wolontarystycznych, możliwych do realizacji w warunkach lokalnych. Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentował Prezes - Włodzimierz Sroczyński.