ŁĘCZYCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Wyjazd na wycieczkę do Płocka 24 lipca 2021 godz 800
Parking koło Urzędu Miasta.
Prosimy o zabranie maseczki
Osoby wyjeżdzające do Władysławowa proszone są o  uregulowanie należności za wyjad
Opłatę można dokonać w biurze UTW w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz 9-14
Kliknij, aby edytować treść...
ZZarząd UTW informuje,że  w dniu 24 lipca 2021r organizuje wycieczkę do Płocka.
W programie rejs statkiem po Wiśle oraz zwiedzanie zabytków.
 Koszt 68,00 zł  płatne w biurze UTW.
Kliknij, aby edytować treść...
Zarząd UTW informuje, iż posiada jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Władysławowa w terminie
25.08.2021 - 03.09.2021.
Opłata za turnus wynosi 650zł.
Kontakt pod numerem telefonu : 608 659 943
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Spotkanie Pań z sekcji rękodzieła artystycznego.
Przyjęto plan pracy i omówiono działania na nowy rok akademicki.
  1. Informujemy słuchaczy, iż wpłaty na wyjazd do Władysławowa
  2. będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2021
                                     DRODZY SŁUCHACZE
Z powodu choroby biuro nieczynne do 16 maja 2021
                                          Przepraszamy
Kliknij, aby edytować treść...
G                   
DRODZY SŁUCHACZE

Informujemy,iż biuro naszego uniwersytetu będzie czynne
od dnia 10 maja 2021roku w
w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz 9-14
Prosimy o:
uregulowanie składki członkowskiej
dokonywanie przedpłat na wyjazd do Władysławowa
w kwocie 350,00 zł
                                8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Drogie Panie z okazji Waszego Święta
w imieniu Zarządu Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
życzę w każdej chwili , zawsze , wszędzie niech Wam w życiu dobrze będzie.
Niech Was hojnie los obdarzy wszystkim o czym każda z Was marzy.


                                            Prezes ŁUTW
                                    Włodzimierz Sroczyński
                   
           DROGI   SŁUCHACZU

         Chcesz podarować 1% z podatku na cele naszego uniwersytetu  zapraszamy do nas.

Biuro czynne poniedziałek ,wtorek , czwartek w godz 9-14

Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej.
Seniorzy ŁUTW przekazali paczki świąteczne ze słodyczami dzieciom z oddziału pediatrii łęczyckiego szpitala.
Piękna jest radość w Święta
ciepłe są myśli o bliskich
niech pokój , miłość i szczęście
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Radosnych, pogodnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia
życzy swoim członkom i sympatykom
Zarząd ŁUTW 
Z okazji Dnia Seniora życzymy wszystkim Seniorom dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha.
Niech każdy dzień będzie wypełniony miłością , szacunkiem i życzliwością.

                                              Zarząd ŁUTW
Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Koledzy
Przyjaciele i Sympatycy naszego UTW
W 2020 roku przypada dziesiąta rocznica utworzenia Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pierwszy UTW w Polsce został założony przez profesor Halinę Szwarc w
Warszawie w roku 1975. W marcu 2010 roku zorganizowałem spotkanie grupy
Seniorów, na którym omawialiśmy Ich oczekiwania od Uniwersytetu, a
18.03.2010r. o godz. 15:41:50 zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru
Sądowego Stowarzyszeń. Znaczenie tego, co robimy jest ogromne.
Kiedy zakładałem uniwersytet utożsamiałem się z rzeszą Seniorów, którzy
zadawali sobie pytanie ,,Co robić po odejściu na emeryturę?”, ,,Jak
realizować swoje marzenia”, na które w czasie aktywności zawodowej nie
mieli czasu. Każdy z nas chciałby zostawić po sobie jakiś chlubny
ślad, mający wpływ na życie przyszłych pokoleń. Ślad, który będzie
fragmentem większej całości, fragmentem historii swojej rodziny,
historii naszego miasta, którą wzbogacamy idąc w sztafecie pokoleń.
Każdy rok akademicki był efektem wspólnej pracy wielu instytucji i
wkładu wolontariackiego wielu osób, którym dziękuję z całego serca. Właśnie dzięki tej współpracy nasza działalność programowa jest bardzo bogata i interesująca.
Staramy się spełniać oczekiwania Seniorów, dotyczące zdrowia oraz
wykorzystywać ich mądrość i doświadczenie. Staramy się, by zajęcia w
sekcjach zainteresowań stwarzały szansę na rozwój, wymianę myśli, były
inspiracją do zaspokojenia potrzeb, prowadziły do zawiązywania się
przyjaźni i otwarcia na drugiego człowieka. Łęczycki Uniwersytet
Trzeciego Wieku liczy obecnie około 360 słuchaczy z powiatów:
łęczyckiego, zgierskiego, kutnowskiego i poddębickiego. W minionym
dziesięcioleciu Seniorzy uczestniczyli w wykładach o tematyce
zdrowotnej, prowadzonych przez wybitnych łęczyckich lekarzy,
historycznej i podróżniczej, w lektoratach j. angielskiego i j.
niemieckiego oraz w sekcjach:-komputerowej, gimnastyki
rehabilitacyjnej kostno-stawowej, gimnastyki rehabilitacyjnej dla osób z
problemami kardiologicznymi, gimnastyki rehabilitacyjnej na pływalni,
gimnastyki tańcem, gimnastyki ogólnorozwojowej i lekkoatletycznej, jogi,
tańca towarzyskiego, nordic walking, boule, ćwiczeń na siłowni, tenisa
stołowego, tenisa ziemnego, strzeleckiej, łuczniczej, pływackiej, brydża
sportowego, kulinarnej, rękodzieła, malarskiej, rzeźbiarskiej,
turystycznej, teatralnej, rowerowej. W naszej działalności na stałe zagościły imprezy rejonowe o puchar Burmistrza Miasta Łęczyca, takie jak:-Spartakiada Lekkoatletyczna, Turniej Brydża Sportowego, Turniej Boule, Piknik Senioróworaz o puchar Starosty powiatu łęczyckiego:-Turniej Strzelecki, Turniej Tenisa Stołowego.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Seniorów w Łazach powiat Zawiercie na ok.
85 stowarzyszeń zajmowaliśmy miejsca w pierwszej dziesiątce.
Bierzemy również udział w ,,Biegu Papieskim”. Oprócz planowanych zadań
udało nam się zrealizować projekty na blisko 230 tysięcy złotych,
finansowanych z ,,Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego”, z
,,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w Łodzi
oraz dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Dużym powodzeniem cieszą się spotkania integracyjne, które scalają naszą społeczność akademicką w jedną, wielką rodzinę. Seniorzy znajdujący się w trudnych momentach życiowych mogą liczyć na wsparcie przyjaciół naszego uniwersytetu.
Już po raz 10-ty prowadzimy akcję obdarowywania paczkami dzieci chore,
leżące na Oddziale Pediatrii szpitala w Łęczycy w okresie Świąt Bożego
Narodzenia. Poprzez wyjazdy do teatrów, filharmonii, uczestnictwo w
projektach ,,Filmowe Środy Seniora” słuchacze Łęczyckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku mają stały kontakt z kulturą. Oferta prezentowana Seniorom obejmuje również wycieczki krajoznawcze i turnusy wypoczynkowe.
Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce aktywizujące lokalną
społeczność. Jest ważnym elementem systemu kształcenia ustawicznego.
Daje Seniorom pretekst do podtrzymywania i nawiązywania kontaktów
koleżeńskich. Przedstawiciel naszego Uniwersytetu bierze aktywny
udział we wszystkich ogólnopolskich konferencjach oraz posiedzeniach
Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego skierowanych do
środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Serdecznie dziękuję
koleżankom i kolegom pełniącym funkcje w strukturach Łęczyckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku za codzienną i systematyczną pracę ze
słuchaczami. Doceniam Wasze poświęcenie dla pracy, którą wykonujecie
jako wolontariusze, mam nadzieję, że sprawiało i sprawia Wam ona
satysfakcję. To wspaniałe, że są wśród nas ludzie, którzy pomimo metryki
w swoim sercu cały czas są bardzo młodzi. Podziękowania należą się
Władzom Miasta Łęczyca, oraz Władzom Starostwa powiatu łęczyckiego za
wsparcie naszych działań. Gorąco dziękuję Pani Dyrektor Domu Kultury za
użyczenie nam miejsca na siedzibę, jak również Dyrektorom Placówek
Oświatowych , którzy w swoich obiektach pozwolili nam realizować nasze
zadania statutowe. Dziękuję za współpracę naszemu patronowi -
Muzeum Etnografii i Archeologii w Łodzi. Szczególne słowa podziękowania
należą się prof. Ryszardowi Grygielowi za patronat naukowy, interesujące
wykłady dotyczące Ziemi Łęczyckiej oraz za delegowanie wykładowców do
pracy na naszym Uniwersytecie. Kończąc, pragnę całej społeczności
UTW złożyć bardzo serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w kolejnych latach naszej działalności.
Z wyrazami szacunku mgr Włodzimierz Sroczyński Prezes ŁUTW 
                               
                      Podziękowanie

Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku serdecznie dziękuje wszystkim członkom i sympatykom , którzy podarowali 1% ze swojego podatku dochodowego na cele statutowe naszego stowarzyszenia .

                                        Za Zarząd
                          Włodzimierz Sroczyński
                                                                     SZANOWNI PAŃSTWO

Od  kilku miesięcy borykamy się ze skutkami pandemii koronawirusa. Kiedy zamknięto placówki oświatowe byliśmy zmuszeni zawiesić swoją działalność.
Przeszło dwustu słuchaczy Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku systematycznie co tydzień uczęszczających na różnorodne zajęcia czuło się osamotnionych .Pandemia zniszczyła naszą codzienność.
Kiedy pandemia ulżyła w okresie 17 sierpnia 2020 do 4 września 2020 , 60-ciu słuchaczy wyjechało na wypoczynek nad polskie morze do Władysławowa.
Udowodniliśmy, że stosując wymogi sanitarne jesteśmy w stanie obronić się przed koronawirusem.Wszyscy szczęśliwi i wypoczęci wrócili do domów.
Szykowaliśmy się do uczestnictwa w zajęciach w roku akademickim 2020/2021. Cieszyliśmy się z powrotu do normalności, do spotkań z przyjaciółmi.
Opracowaliśmy rozkłady zajęć. Uzgodniliśmy gdzie , kiedy i o jakich godzinach będą się odbywać kiedy pandemia znów dała znać o sobie.
Wstrzymujemuy więc dalszą działalność bacznie obserwując rozwój pandemii.                                                                                                                      PREZES UTW
                                                                                                          mgr.Włodzimierz  Sroczyński
                                                                                       
Zarząd UTW prosi słuchaczy ,którzy przebywali we Władysławowie o zgłoszenie się po odbiór nadpłaty za wyjazd.
Biuro czynne poniedziałek, czwartek , piątek  w  godz 9-14
                                            UWAGA  SŁUCHACZE                       WYJAZDY  DO WŁADYSŁAWOWA
I TURNUS   17.08.2020  DO  26.08.2020
II TURNUS  26.08.2020  DO  04.09.2020


WYJAZD Z PARKINGU  KOŁO STAREJ BIEDRONKI GODZ 6:45
WYJAZD Z PARKINGU  KOŁO URZĘDU MIASTA  GODZ 7:00


PROSIMY PAMIĘTAĆ O MASECZKACH, RĘKAWICACH JEDNORAZOWYCH
MOŻNA ZABRAĆ ZE  SOBĄ ŻELE ANTYBAKTERYJNE
PROSIMY O ZGŁOSZENIE MIEJSCA WYJAZDU POD NR 608 659 943
      INFORMUJEMY SŁUCHACZY ,  IŻ OD DNIA 10 SIERPNIA 2020  BIURO NASZEGO UNIERSYTETU JEST NIECZYNNE DO DNIA
4WRZEŚNIA 2020 Z POWODU  WYJAZDU  DO WŁADYSŁAWOWA                      
                                                               Uwaga

Prosimy słuchaczy o wpłatę II raty w kwocie 320,00 zł na wyjazd do Władysławowa w terminie do 10 lipca 2020 r.
Informujemy słuchaczy , że nasze  biuro czynne jest w dniach: poniedziałki, czwartki i piątki w godz 10-14.
Prosimy o zasłanianie usta i nosa podczas wizyty w biurze.
Dużo  zdrowia oraz przepełnionych miłością i radością  Świąt  Wielkanocnych życzy
Zarząd UTW
                               
                                                                                        UWAGA
                              DRODZY SŁUCHACZE
Podaruj  1% podatku na cele naszego stowarzyszenia Przynieś PIT a my go rozliczymy .
Serdecznie dziękujemy.
 W dniu 5 marca 2020 roku odbył się turniej gry w tenisa stołowego nad którym patronat objął Burmistrz Miasta Łęczyca Paweł Kulesza, który ufundował dyplomy i puchary dla zwycięzców:

I miejsce Błażej Kaźmierczak
II miejsce Antoni Myśliński
III miejsce Krzysztof Baranowski

Zawody były pełne sportowej rywalizacji i przebiegały w koleżeńskiej atmosferze.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. ''Podróż czterech ciotek koleją transsyberyjską'' w dniu 5 marca 2020 godz.17.00 Dom Kultury w Łęczycy
ZARZĄD  UTW
Na  spotkaniu usłyszeliśmy wiele ciekawych podróżniczych opowieści .Uczestnicy spotkania obejrzeli slajdy z ciekawej wyprawy.
Strzelanie z łuku to hobby wielu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zorganizowanie turnieju to pokaz umiejętności i rywalizacji oraz ogrom zadowolenia z otrzymanych pucharów i dyplomów.
Klasyfikacja punktowa
I miejsce   - Krzysztof Bednarek
II miejsce  - Błażej Kaźmierczak
III miejsce - Marek Krzemiński 
Dnia 7 lutego 2020 roku rozegrano  turniej strzelecki.Swojego szczęścia próbowali słuchacze UTW z różnymi skutkami
Poniżej lista tych,  którym udało się trafić w tarcze z niezłym rezultatem
Broń  krótka:
I miejsce  -  Żaczek Adam
II miejsce  -  Szczech Jan
III miejsce - Krzysztof Bednarek
Broń długa:
I miejsce    -  Kaźmierczak Błażej
II mi3jsce  -  Żaczek Adam
III miejsce -  Kowalski Marek


Wszystkim zawodnikom bardzo dziękujemy
za udział , a zwycięzcom gratulujemy.
Kalendarz imprez sportowych Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


7 luty 2020r. /piątek/ godz. 17.00 : zawody strzeleckie z broni długiej i krótkiej
                                                    miejsce spotkania Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej
14 luty 2020r. /piątek/ godz. 17.00 : zawody-strzelanie z łuku
                                                      miejsce spotkania Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej
05 marzec 2020r. /czwartek/ godz. 15.30 : zawody -gra w tenisa stołowego
                                                              miejsce spotkania Szkoła Podstawowa nr 3
26 marzec 2020r. /czwartek/ godz. 16.00 : Rejonowa Olimpiada Brydża Sportowego
                                                              miejsce spotkania  Dom Kultury
27 marzec 2020r. /piątek/ godz. 16.00 : powiatowa - drużynowa olimpiada w strzelaniu z broni
                                                          długiej ,krótkiej oraz łuku pod patronatem Starosty
                                                          Powiatu Łęczyckiego
                                                          miejsce  spotkania  Zespół Szkól im. Jadwigi Grodzkiej
08  maj  2020r. /piątek/ godz. 17.00 - zawody gra w boule
                                                        miejsce spotkania  boisko przy Liceum Ogólnokształcącym
06 czerwiec 2020r. /sobota/ godz. 10.00 - Miejska Olimpiada Seniorów pod patronatem
                                                              Burmistrza Miasta Łęczyca
                              UWAGA

W środę dnia 12 lutego 2020 zajęcia z gimnastyki kostno-stawowej odwołane
Dnia 2 lutego 2020 roku obejrzeliśmy niezwykły koncert w wykonaniu artystów  Teatru Muzycznego w Łodzi. ''Magiczny Muzyczny'' to wspaniałe i porywające widowisko wypełnione utworami  filmowymi i musicalowymi.
 Zapraszamy swoich słuchaczy na wyjazd do Teatru Muzycznego do Łodzi w dniu 22 marca 2020r  na spektakl pt '' Miss Saygon "
Cena wyjazdu 80 ,00 zł.
Wyjazd do teatru 2 lutego godz 15 Przystanek koło Urzędu Miasta
                                                                                    INFORMACJA
Osoby wyjeżdżające do Władysławowa proszone są  o dokonanie  wpłaty zaliczki w kwocie 310,00 zł      do końca m-ca lutego 2020 r.
BIURO  UTW  CZYNNE JEST CODZIENNIE W GODZ  9-14
                                Uwaga
Zajęcia komputerowe w dniach 13 stycznia  2020 r i 20 stycznia 2020 r odbędą się w Domu Kultury z uwagi na ferie szkolne.
Prosimy osoby zapisane  o uregulowanie odpłatności w    kwocie 60 złotych na wyjazd do Teatru Muzycznego w dniu 2 lutego 2020 roku.
Serdecznie  zapraszamy swoich słuchaczy na spotkanie noworoczne
w dniu 31 stycznia 2020 r o godz 17w Domu Kultury;
Opłata 12 zł.Zapisy od dnia 7 stycznia w biurze UTW
 Spełnienia wszystkich marzeń ,zdrowia i pomyślności
 w Nowym Roku 2020
życzy swoim słuchaczom
Zarząd UTW
23 grudnia 2019 roku to dzień w którym  słuchacze Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku już po raz 10 złożyli wizytę dzieciom spędzającym święta na oddziale pediatrii łęczyckiego szpitala .
Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami  wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
Dnia 22 grudnia 2019 roku w Teatrze Powszechnym w Łodzi
obejrzeliśmy komedię ''Wszystko w rodzinie".
Spektakl  pełen  humoru i dowcipu podobał  się wszystkim.
Serdeczne życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnej atmosferze ,
wiele ciepła i radości
życzy
Zarząd UTW
ZARZĄD UTW PROSI SŁUCHACZY O UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI ZA UDZIAŁ W PŁATNYCH ZAJĘCIACH
Trwają bezpłatne zajęcia obsługi komputera.
Zapraszamy chętnych słuchaczy  w każdy poniedziałek do  Szkoły Podstawowej nr 3
Więcej informacji pod nr telefonu 
                      608 659 943
15 listopda 2019 r. świętowaliśmy "Andrzejki". Przeróżne ciasteczka i przekąski przygotowały Panie z sekcji kulinarnej pod kierunkiem
p.Haliny Kaczan oraz p.Ewa Rytczak. Był to wspaniały wieczór i dobra zabawa. Każdy uczestnik spotkania był w wyśmienitym nastroju.
Języka angielskiego uczymy się w trzech grupach.Różny jest stopień zaawansowania wiedzy jednak wszyscy chętnie przykładają się do nauki.
Dnia  2 lutego 2020 roku  zapraszamy swoich członków
na wyjazd do Teatru Muzycznego  do  Łodzi na
koncert noworoczny - godz 17  cena wyjazdu 60 zł 
    Informujemy swoich członków ,że w okresie
20 do 29 sierpnia 2020 r organizujemy turnus wypoczynkowy we Władysławowie.
Zapraszamy chętnych.Koszt wyjazdu 610.00 zł.
Panie  z  Sekcji   Rękodzieła  wykonują  na  zajęciach  przepiękne  ozdoby. Ostatnio  były   to  bukiety  z   liści.
Zarząd  uniwersytetu prosi swoich członków o wpłatę czesnego w wysokości30 zł za rok akademicki 2019/2020.
Zarząd uniwersytetu prosi swoich członków o wpłatę czesnego w wysokości30 zł za rok akademicki 2019/2020.
INFORMACJA !
W dniu 22.XII.2019r. organizujemy wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi
na spektakl pt.:"Wszystko zostaje w domu".
                    Cena biletu 28zł.                     
Wyjazd o godz. 17.00 spod Urzędu Miasta 
UWAGA !!!
Informujemy , że biuro ŁUTW jest czynne w poniedziałki i wtorki w godz. 10.00 - 12.00.
Tel. kontaktowy : 608 659 943
Dnia 9 października 2019r. 50-cio osobowa grupa słuchaczy UTW pojechała na wycieczkę. Zwiedzaliśmy Katedrę w Łowiczu, Żelazową Wolę - miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, Kościół w Niepokalanowie oraz Arboretum w Rogowie gdzie obejrzeliśmy kolekcję różnobarwnych drzew i krzewów, które zachwyciły każdego. Pogoda Nam sprzyjała a humor dopisywał. Dzień okazał się bardzo ciekawy i udany a to za sprawą Prezesa UTW, Pana Włodzimierza Sroczyńskiego, który jest przewodnikiem turystycznym po woj. łódzkim i opowiedział Nam wiele ciekawostek a także ukazał powiązania historyczne i kulturowe z Łęczycą tych miejsc , które zwiedzaliśmy.
Zarząd UTW organizuje dnia 15.XI.2019r. o godz. 17.00    w Domu Kultury zabawę andrzejkową.
    Wstęp 12zł.   
Wpłaty do 10.XI.2019r.
1 października 2019r. o godz. 17.00 rozpoczął się X rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
KINO SENIORA

Szanowni Państwo Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
w dniu 14.03.2018 r. o godz. 10.00 do Kina Górnik na film

"KOBIETA SUKCESU" .
Cena biletu 12 zł.
Jest to trzecie spotkanie sekcji Kino dla Seniora.
UWAGA

Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje
 1 Marca 2018
Otwarte Mistrzostwa
w

Łucznictwie

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jadwigi Grodzkiej.
godz. 17.00

Wstęp wolny
UWAGA

Zarząd UTW informuje, że w dniu 6 marca 2018 (WTOREK) organizuje wycieczkę do Łodzi.
W programie zwiedzanie:
- Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
- Pałac Poznańskich
- Muzeum Sztuki - Pałac Herbsta

Koszt wycieczki 37 zł.


KINO SENIORA

Szanowni Państwo Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
w dniu 14.02.2018 r. (WALENTYNKI) o godz. 10.00 na film

"PODATEK OD MIŁOŚCI" .
Cena biletu 12 zł.
Jest to drugie spotkanie sekcji Kino dla Seniora.

KINO SENIORA

Szanowni Państwo Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna cykliczne comiesięczne seanse filmowe w kinie Górnik.
W dniu 10.01.2018 r. (środa) w godz. 10.00 - 12.00 zapraszamy na film
"GRA O WSZYSTKO" .
Cena biletu 12 zł.
Zapisy w biurze ŁUTW w Domu Kultury.

UWAGA
W dniu 1 lutego 2018 r. organizujemy wyjazd do Teatru Muzycznego do Łodzi na spektakl pt.
"NASZ PORTRET - Piosenki Osieckiej, Kofty i Młynarskiego"
na godz. 18.30
Opłata łączna 60 zł.


W dniu 18 grudnia 2017 r. członkowie UTW w Łęczycy w ilości 21 osób wzięli udział w konferencji pt:
"Formy aktywizacji osób starszych jako element rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego",
która odbyła się w Uniejowie.


UWAGA
W dniu 1 lutego 2018 r. organizujemy wyjazd do Teatru Muzycznego do Łodzi na spektakl pt.
"NASZ PORTRET - Piosenki Osieckiej, Kofty i Młynarskiego"
na godz. 18.30
Opłata łączna 60 zł.UWAGA 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SŁUCHACZY ŁUTW NA SPOTKANIE ANDRZEJKOWE W DNIU 30 LISTOPADA. ZABAWĘ ZACZYNAMY O GODZ. 17.00.
OPŁATA ZA WEJŚCIE WYNOSI 10 ZŁ.

UWAGA SŁUCHACZE
SEKCJA GIMNASTYKA REHABILITACYJNA  Z UWZGLĘDNIENIEM BÓLÓW KRĘGOSŁUPA

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 7 I 9 LISTOPADA

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 608 659 943

UWAGA SŁUCHACZE
SEKCJA KOMPUTEROWA

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 8 LISTOPADA O GODZ. 16.00
Szkoła nr 3

UWAGA SŁUCHACZE
SEKCJA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 13 LISTOPADA O GODZ 16.00

UWAGA SŁUCHACZE
SEKCJA GASTRONOMICZNA
ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 6 LISTOPADA O GODZ 13.30

Uwaga
Prosimy członków ŁUTW o składanie fantów na loterię, która odbędzie się w "Andrzejki".
Celem loterii jest zebranie środków na paczki świąteczne dla chorych dzieci na oddziale łęczyckiego szpitala.

UWAGA
Informujemy członków ŁUTW iż w dniu 19 listopad o godz. 14.00 organizujemy wyjazd do teatru Powszechnego do Łodzi na spektakl pt. "SZALONE NOŻYCZKI"
Cena biletu: 55 zł
Przejazd: 15 zł.
Zapisy do 30 Października 2017.

Wykład prof. Ryszarda Grygiela podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 ŁUTW

Miło jest nam poinformować, że w dniu 03.10.2017r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018, będzie miał miejsce wykład prof. Ryszarda Grygiela - Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Temat wykładu to: "Zanim przyszli piastowie. W poszukiwaniu najsatrszej kolebki Łęczycy".

Miło jest nam poinformować, że projekt ŁUTW pn. "Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora" został dopuszczony do głosowania! Wiecej informacji o regulaminie i zasadach głosowania, znajduje się na
stronie internetowej: www.bo.lodzkie.pl.

Zapraszamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018!

Zarząd ŁUTW serdecznie zaprasza na rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 w dniu 03.10.2017r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Łęczycy. W dniu inauguracji zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie grupowe, które zostanie wykorzystane do kalendarzyków na 2018 rok z informacją o przekazywaniu 1%.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPRASZAMY SENIORÓW DO ZGŁASZANIA POMYSŁÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi i na stronie internetowej Sejmiku Województwa Łódzkiego.
ZAPRASZAMY SENIORÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ ŁÓDZKI DOM KULTURY!


"Nakręć się na zdrowie!" - Parzęczew

9 maja 2017r. o godz. 16:00 będzie miało miejsce spotkanie pt. "Nakręć się na zdrowie!"

PLAN SPOTKANIA:


1. Prezentacja "Jak zapobiegać dyskopatiom?"
2. Masaż powięzi - pokaz
3. Indywidualna diagnostyka przeciążeń kręgosłupa
4. Prelekcja "Ekologiczna uprawa ziół, warzyw i owoców - dlaczego warto?"
5. Degustacja przetworów z gospodarstwa ekologicznego "Lawendowa spiżarnia"


WSTĘP WOLNY!

Parzęczew, ul. Łęczycka 29, BIAŁY MŁYN


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH SŁUCHACZY!

Polskie zwierzęta i rośliny zagrożone wyginięciem

Ewolucja życia na Ziemi wiąże się z zanikiem niektórych gatunków zwierząt i pojawieniem się nowych. Jednak wskutek wzrostu ludności oraz uprzemysłowienia wiele gatunków znika z naszej planety w zastraszającym tempie.

Zasadniczą przyczyną wyginięcia niektórych żyjących na Ziemi zwierząt są nieustanne zmiany środowiska naturalnego.

Przez tysiące lat był to zupełnie normalny proces ewolucyjny, jednak gdy na naszej planecie zaczęło przybywać ludzi i nastąpił intensywny rozwój ludzkiej cywilizacji, rośliny i zwierzęta zaczęły znikać w zawrotnym tempie z powierzchni Ziemi.

Zmiany klimatyczne, zmniejszenie i degradacja środowiska życia zwierząt, zanieczyszczenia i polowania sprawiają, że za jakiś czas mogą wymrzeć nie tylko pandy czy tygrysy, ale także nasze rodzime zwierzęta.

Ziemia, nie jest już bezpiecznym domem dla organizmow żywych - na każdym kontynencie i we wszystkich środowiskach wymierają zarówno dzikie zwierzęta, jak i rośliny.

Na skutek działalności człowieka giną już nie pojedyncze gatunki, ale ich setki tysiące; pustoszeje biosfera, zmniejsza się rożnorodność biologiczna, co zagraża stabilności wielu ekosystemów i podstawom gospodarki.

Na całym świecie sporządzane są listy zwierząt i roślin wymarłych w XIX i XX wieku oraz zagrożonych wyginięciem, które stale się wydłużają.

W Polsce na przestrzeni ostatnich 100-150 lat wyginęło prawie 40 paprotników i roślin kwiatowych, zaś na liście gatunków zagrożonych znajduje się co piąta roślina naczyniowa z naszej flory.

Jeszcze silniejszemu wyniszczeniu podlegają tzw. rośliny niższe, z których wiele spełnia znaczącą rolę w przyrodzie. Wyginęło i zagrożonych jest blisko 40% gatunków porostów, giną też glony, śluzowce, grzyby i mszaki.

To świadczy o gwałtownych zaburzeniach i niekorzystnych dla zywych organizmów przemianach naszego całego środowiska przyrodniczego.

Oddziaływaniom tym podlega również człowiek, bo przecież w tym środowisku żyje, pracuje i odpoczywa...


ZAJĘCIA Z SOCJOLOGII

Drodzy Państwo, kto byłby zainteresowany uczestnictwem w warsztatach, dyskusjach, zajęciach z zakresu socjologii? Tematyka warsztatów byłaby różna, m. in. media, globalizacja, polityka, kultura, zmieniający się świat, demografia, młodość i starość, nowe technologie i ich wpływ na życie jednostek, itd. Raz w miesiącu odbywałoby się 1,5 godz. zajęć. Jeżeli utworzy się grupa minimum 15 osób, pomysł wejdzie w życie :-) Zapraszamy chętnych do zapisywania się.
Przekaż 1% podatku dla OPP - Stowarzyszenia Łęczycki Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Emerycie, rencisto - przynieś swój PIT do biura ŁUTW. PIT rozliczymy bezpłatnie :-)


XVII REGIONALNY POKAZ POTRAW ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ

Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy na XVII REGIONALNY POKAZ POTRAW ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ "Pyszna świnka, aż leci ślinka...", który odbędzie się 23 lutego 2017r. o godz. 11.00 w Domu Kultury w Łęczycy, Al. Jana Pawła II 11.

Organizatorzy:
1. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej
2. Starostwo Powiatowe w Łęczycy
3. Dom Kultury w Łęczycy
4. Muzeum w Łęczycy

Do grona naszych przyjaciół dołączyło P.H.U. JAGA SP. C. Filia w Łęczycy :-)

Serdecznie dziękujemy firmie JAGA Filia w Łęczycy, za wspomożenie
Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w tegorocznej organizacji
paczek dla chorych dzieci leżących na Oddziale Pediatrii w Szpitalu w Łęczycy!

Do grona naszych przyjaciół dołączył NZOZ MEDAR w Łęczycy :-)

Serdecznie dziękujemy Kierownikowi NZOZ MEDAR w Łęczycy - Panu
Dariuszowi Skudlarskiemu, za wspomożenie Łęczyckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w tegorocznej organizacji paczek dla chorych dzieci leżących na Oddziale Pediatrii w Szpitalu w Łęczycy!Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy do udziału w II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+" - kolędy i pastorałki. Organizatorem przeglądu jest Łódzki Dom Kultury.


Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy!

Społeczność Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymała zaproszenie na wykład pt. "Rośliny miododajne ratunkiem dla owadów zapylających".

Miejsce wykładu: Bursa Szkolna w Łęczycy, ul. Kaliska 13.

Termin wykładu: 21 listopada 2016 roku, godz. 17:00.

W programie:
- prezentacja multimedialna
- degustacja miodów
- dla uczestników przewidziane są upominki w postaci nasion roślin miododajnych

Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy! :-)

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy we współpracy z Oddziałem Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy zapraszają na odczyt prof. dr. hab. Jana Szymczaka: "Zasłużeni dla Łęczycy: H. Jaworowski, T. Poklewski-Koziełł, W. Puget-Paździor". Zapraszamy dnia 8 listopada o godz. 11.00 w budynku Archiwum, ul. Belwederska 38 w Łęczycy. Wstęp wolny.


UWAGA! RUSZAJĄ ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

Informujemy wszystkich zapisanych Słuchaczy na sekcję języka niemieckiego o terminie rozpoczęcia zajęć.

Lektorat języka niemieckiego rozpocznie się 02.11.2016r. o godz. 17:45 w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy. Zajęcia prowadzi Pani Aleksandra Bednarska.Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy na 8. BIEG PAPIESKI 21 października 2016r. w Parku Miejskim w Łęczycy.

Karty startowe można pobierać w Wydziale Promocji, Oświaty, Kultury i
Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy /II piętro, pokój nr 30/ w terminie do dnia 19 października 2016r.

Więcej informacji o godzinach startu i regulamin można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Łęczyca: http://www.leczyca.info.pl/.

UWAGA!
Od 9 listopada 2016r. (środa) o godz. 16:00 w Domu Kultury w Łęczycy rozpoczynają się zajęcia z rękodzieła artystycznego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Słuchaczy do udziału w tych kreatywnych zajęciach! :-)

Foto: www.lutw.plRozkład zajęć na rok akademicki 2016/2017:

1. tenis stołowy, wtorki, godz. 16.00, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

2. język angielski, poniedziałki, (start od 17.10.2016r.), Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy gr. podstawowa, godz. 16.00 gr. zaawansowana, godz. 18.00

3. brydż sportowy, środy, godz. 16.30, Dom Kultury w Łęczycy

4. gimnastyka tańcem, wtorki, godz. 18.15, Dom Kultury w Łęczycy

5. taniec towarzyski, czwartki, godz. 18.00, Dom Kultury w Łęczycy


Wyspy Japońskie - od tropików Okinawy po Fuji

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, zaprasza na pokaz slajdów Anny i Marcina Szymczaków o Japonii. Zapraszamy nszych Słuchaczy 5 października (środa) 2016r. o godz. 17.00 do Biblioteki przy ul. M. Konopnickiej 11a.


Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje wyjazd do Filharmonii Łódzkiej na występ Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy.

Data: 13.10.2016r.
Czas: godz. 19:00
Cena: 100 zł (łącznie z dojazdem)

Zainteresowanych zapraszamy do zapisywania się w biurze ŁUTW!Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy do uczestnictwa w imprezie plenerowej "X Powiatowe Obchody Dnia Świętego Huberta" oraz I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łęczyckiego.
Data: 01.10.2016r.
Czas: godz. 9:00 - 18:00
Miejsce: Łęczyca, Plac Tadeusza Kościuszki oraz za Parkiem Miejskim :-)

Info: Starostwo Powiatowe w Łęczycy


INFORMACJA

W dniu 14.07.2016r. odbyło się spotkanie z seniorami (i trochę
młodszymi) na temat dawnych gier i zabaw. Zostały wybrane te, które
pokażemy dzieciakom podczas gry miejskiej 29.07.2016r.
Start o godz. 10:00. Więcej informacji wkrótce.
Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia na FB.

Info i organizacja: Pani Agata Kłos, Animator Lokalny, Stowarzyszenie JA - TY - MY.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy na obchody Festiwalu Artystycznego Myślenia Projektowego "Szaleństwa Wolności".
Nasz lektor języka angielskiego Pan Dariusz Olczak zaprasza uczestników
kursu języka angielskiego na uroczystość ślubną w dniu 13 sierpnia 2016 roku
o godz. 17:00 w Kościele pw. św. Andrzeja w Łęczycy.

Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy na Obchody Nocy Świętojańskiej w
dniu 19.06.2016r. w Skansenie "Łęczycka Zagroda Chłopska" w Kwiatkówku.
Więcej informacji możecie znaleźć na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.UWAGA!
Trwają zapisy na VIII Ogólnopolską Olimpiadę UTW w Łazach połączoną z wycieczką turystyczno - krajoznawczą na trasie Łazy - Jędrzejów - Chęciny - Tokarnia - Kielce - Oblęgorek.

Termin: 21 - 22 maja 2016r.
Koszt: 130 zł

Serdecznie zapraszamy do naszego biura!


Zaproszenie na Majówkę Zdrowia...

Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy na XXIII Powiatową Majówkę

Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się
w
dniu 21.05.2016r. w godz. 10:00-15:00 na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy.

Info: Starostwo Powiatowe w Łęczycy


OGŁOSZENIE!
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów do uczestnictwa
w Powiatowym Turnieju w Bulach.

Data: 6 maja 2016r.
Czas: godz. 16.00
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

Zwycięzcy będą reprezentować Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku
na VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW w Łazach!

Zaproszenie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów do udziału w turnieju brydża sportowego organizowanego przez Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Data: 27 kwietnia 2016r.
Czas: godz. 16:30
Miejsce: Dom Kultury w Łęczycy, al. Jana Pawła II 11.
Wpisowe wynosi 5 zł.

Zadaniem turnieju jest wyłonienie pary reprezentantów ŁUTW na
VIII Ogólnopolską Olimpiadę UTW w Łazach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Słuchaczy ŁUTW do
zapisywania się na olimpiady miejskie! Zapisy przyjmuje p. Marek Krzemiński.

1. 8.04.2016r., g. 16.30 Strzelanie (karabin i pistolet), ZSP im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.
2. 13.04.2016r., g. 16.30 Brydż sportowy, Dom Kultury w Łęczycy.
3. 15.04.2016r., g. 16.30 Tenis stołowy, ZSP im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.
4. przełom kwietnia/maja, bule.


Rusza konkurs "Seniorzy w akcji"...
Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania
w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem
z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

Dzięki udziałowi w konkursie Krystyna (67 lat) i Kasia (31 lat) wraz mieszkańcami zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli. Lubosza (68 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego ogrodnictwa. Wojciech (71 lat) i Karolina (31 lat) zaprosili słuchaczy UTW i dzieci na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia bajek do teatrzyku Kamishibai. Olgierd (62 lata) zachęcił mieszkańców osiedla do udziału w banku sąsiedzkiej wymiany usług i umiejętności. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału
w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych
i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych,które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem
i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w dalszej aktywności społecznej. Konkurs realizowany jest w formule inkubatora –stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy ok. 33-35 dotacji narealizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Stawiamy na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznychna poziomie lokalnym. Chcemy wspierać przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze
w danej społeczności imają potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi. Odotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+
i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czyinstytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 17 marca Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny na stronie programu http://www.seniorzywakcji.pl/?a=573 Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn-pt w godzinach od 10.00 do 15.00, e-mail: listy@seniorzywakcji.pl Seniorzy w akcji, bo świat zmieniają ludzie z pasją! Zobacz spot programu „Seniorzy w akcji” http://vimeo.com/58903165 Zobacz filmy „Seniorzy w akcji” http://www.youtube.com/user/seniorzywakcji

Tojuż dziewiąta edycja konkursu. Do tej pory wsparliśmy 263 projekty w całej Polsce. Wykorzystując potencjał absolwentów programu, budujemy sieć Ambasadorów,którzy aktywnie działają społecznie i są gotowi dzielić się swoją historią i doświadczeniem z innymi osobami starszymi, które rozpoczynajątego typu aktywność. Konkurs „Seniorzy w akcji” znalazł się w gronie finalistów europejskiego konkursu „Społeczne Innowacje w Starzeniu” (Social Innovations in Ageing).Międzynarodowe Jury doceniło model wspierania osób 60+ w roli liderów działań społecznych, a także tworzenia przestrzeni do współpracy
i dialogu pokoleń wypracowany w naszym programie.

ZAPROSZENIE

Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza Słuchaczy na Jubileuszowy Koncert Kapeli Łęczyckiej z okazji 15-lecia istnienia, który jest organizowany przez Dom Kultury 
w Łęczycy.


ZAPROSZENIE
Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na
SPOTKANIE NOWOROCZNE,
które odbędzie się 29.01.2016r. (piątek) o godz. 17.00 w świetlicy Domu Kultury w Łęczycy,
Al. Jana Pawła II 11. Mile widziane ciasto lub składka w wysokości 5 zł.

Prosimy zapisywać się w biurze ŁUTW w godzinach otwarcia.

Serdecznie zapraszamy!


Zarząd ŁUTW
INFORMACJA
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie prowadzi badania dotyczące uprawiania 
sportowych form rekreacji i spędzania czasu wolnego wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dr Karolina Korbiel prosi o umożliwienie Słuchaczom Uniwersytetu 
wypełnienia krótkiej ankiety on-line.

Przychylamy się do ww. prośby i udostępniamy link do ankiety:

LINK:
http://www.interankiety.pl/…/21e8bfce3ed5e15ebd8b58556a9c8e…

Zapraszamy do wypełniania ankiety!
ŁUTW

ZAPROSZENIE
Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Łęczycy serdecznie zaprasza na pokaz slajdów Katarzyny i Andrzeja
Mazurkiewiczów: "Wenezuela o smaku mango", który jest organizowany przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy. Spotkanie będzie
miało miejsce 10 grudnia 2015r. w Czytelni Biblioteki o godz. 17:00, ul. Marii Konopnickiej 11a.
Dnia 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu
w 1918r. zakończyła się I wojna światowa. Strony konfliktu ogłosiły
rozejm kończący działania wojenne Polska po 123 latach niewoli odzyskała wolność i suwerenność.


Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w imieniu Burmistrza Miasta Łęczyca i Dyrektora Domu Kultury w Łęczycy, serdecznie zaprasza na uroczyste podsumowanie II etapu Programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015".


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Fundacja Ziemia i Ludzie wspierana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs fotograficzno-plastyczny "W każdym wieku tworzymy klimat" został przesunięty na 30 listopada 2015r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.rokdlaklimatu.pl/konkurs.

Wszystkich Seniorów serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu
(patrz: http://www.rokdlaklimatu.pl/dokumenty/Regulamin_Konkursu_nowy.pdf),
a tym samym do wzięcia w nim udziału.

ZAPROSZENIE

Urząd Miejski w Łęczycy, Gimnazjum w Łęczycy im. Jana Pawła II oraz Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy 16 października 2015r. organizują 7 Bieg Papieski dla uczczenia rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Zalew łęczycki, start i meta koło świetlicy PZW

Weryfikacja - 9:15 Start - 10:00 kat. Szkoły Podstawowe, kl. IV-VI, kat. Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne, kat. OPEN
Weryfikacja - 10:45 Start - 11:30 kat. Przedszkola, Szkoły Podstawowe, kl. I-III

W kategoriach "Szkoły" oraz OPEN start dziewcząt i chłopców oddzielnie.
Biegamy, bo pamiętamy...
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH SENIORÓW!OGŁOSZENIE
PTTK ŁĘCZYCA zaprasza na rajd ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ 10 października 2015r. Zbiórka o godz. 9:00, Pl. Tadeusza Kościuszki.
Patronat SAN nad ŁUTW

Dyrektor Regionalny Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, Mirosław Olszewski zagościł dziś w Łęczyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łęczycy. Społeczna Akademia Nauk objęła patronatem Nasze Stowarzyszenie. Więcej informacji już wkrótce! Jesteśmy bardzo dumni.

ZAPROSZENIE

Zarząd ŁUTW serdecznie zaprasza na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016 oraz na Jubileusz 5-lecia istnienia ŁUTW w dniu 02.10.2015r. o godz. 17.00. Uroczystość odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy, Al. Jana Pawła II 11.

INFORMACJA

Zarząd ŁUTW informuje, że w roku akademickim 2015/2016 planuje uruchomienie zajęć wzorem lat poprzednich:
- lektorat języka angielskiego (grupa początkująca i zaawansowana)
- lektorat języka niemieckiego (grupa początkująca i zaawansowana)
- zajęcia komputerowe (grupa początkująca i zaawansowana)
- gimnastyka rehabilitacyjna z uwzględnieniem bólów kręgosłupa
- gimnastyka tańcem
- sekcja tańca towarzyskiego
- sekcja gimnastyki ogólnorozwojowej
- sekcja zajęć na siłowni
- sekcja tenisa stołowego i ziemnego
- sekcja strzelecka
- sekcja pływacka
- sekcja nordic walking (zajęcia odbywać się będą w różnych porach dnia)
- sekcja malarska
- sekcja rzeźbiarska
- sekcja rękodzieła artystycznego
- sekcja fotograficzna
- sekcja turystyczno-krajoznawcza
- sekcja brydża sportowego (każda środa: g.16.30)
- sekcja lekkoatletyczna
- sekcja naukowa (wykłady ogólne i fakultatywne)
- sekcja rowerowa 
- sekcja gastronomiczna (NOWOŚĆ!)
- sekcja wyjazdów do teatru.
Opłata czesnego i zapisy na poszczególne zajęcia prowadzone są w siedzibie ŁUTW w Domu Kultury w Łęczycy, Al. Jana Pawła II 11 w dniach:
pon.: 09.00-17.00
wt.: 09.00-13.00
śr.: nieczynne
czw.: 09.00-13.00
pt.: 09.00-13.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 608659943.

Ogłoszenie

Zarząd ŁUTW informuje, że w każdą środę o godz. 16.30 w siedzibie Domu Kultury w Łęczycy, Al. Jana Pawła II 11, już działa sekcja brydża sportowego. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.


Łęczycki Uniwerstet Trzeciego Wieku ogłasza konkurs na swoje LOGO!!!

Co powinno zawierać LOGO ŁUTW?
  • ŁUTW - skrót Łęczyckiego Unimwersytetu Trzeciego Wieku;
  • charakterystyczny dla Łęczycy symbol (np. zamek, diabeł boruta);
  • napis - Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku (dookoła loga, bądź u jego dołu);
  • charakterystyczny symbol dla uniwerstetu (np. sowa).

Na Wasze prace czekamy do końca czerwca 2015 r.! 
Grafikę można dostarczać na e-mail: utwleczyca@wp.pl, albo osobiście do siedziby ŁUTW,
w każdy poniedziałek, w godz. 14:00-17:00. Przewidujemy ciekawe nagrody!

Nasi Słuchacze dostali pozdrowienia z Berlina!

Szanowni Studenci!
Mamy przyjemność poinformować, że 02.10.2015 r.
odbędzie się Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
połączona z obchodami Jubileuszu 5-lecia
Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ponadto przypominamy o konieczności dokonania opłatach czesnego, zarówno na ten rok,
jak i kolejny. 

Osoby, które wpłacą do 15.06.2015 r. składkę członkowską na przyszły rok, będą zapisywane
w pierszej kolejności na organizowane
przez ŁUTW wyjazdy!


Lubisz malować, fotografować? Masz duszę artystyczną? 
To konkurs dla Ciebie!
Zapoznaj się ze szczegółami poniżej!