SPOTKANIE AUTORSKIE

W dniu 14.03.2017r. w Domu Kultury w Łęczycy odbyło się spotkanie autorskie z Dagmarą Zmudą. Inicjatorką tego wydarzenia była Pani Irena Radziszewska - emerytowana nauczycielka przedszkola. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem wieczoru sprawowała Pani Maria Sęczkowska - emerytowana nauczycielka języka polskiego. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Zaprezentowanych zostało 15 wierszy podzielonych na 5 bloków tematycznych. Na zakończenie przedstawiono najnowszy utwór pt. "Głupcy". Zgromadzeni pozytywnie przyjęli twórczość Dagmary Zmudy. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego niesamowitego wieczoru.

Zdjęcia wykonała Pani Alina Libiszewska - Wiceprezes Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.