SZALNE NOŻYCZKI

W dniu 19 listopada 2017r. Słuchacze UTW wzięli udział
w wyjeździe do Teatru Powszechnego do Łodzi na spektakl
pt. "Szalone Nożyczki".