OGÓLNOPOLSKIE DNI SENIORA

Dnia 17 listopada 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyły się uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora, na które nasz Uniwersytet otrzymał zaproszenie. W uroczystościach wziął udział Prezes stowarzyszenia p. W. Sroczyński.