IX OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH - ŁĘCZYCKI UTW ZAJĄŁ VI MIEJSCE NA 60 ORGANIZACJI SENIORALNYCH

W dniu 27.05. br. odbyła się w Łazach IX Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek Na Start". Olimpiada ta odbywa się rokrocznie, a jej celem nadrzędnym jest wykształcenie w pokoleniu osób 50+ zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i organizacjach senioralnych, potrzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienia egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowania aktywnego stylu życia.

Zawodnicy mogą się zmierzyć ze sobą, jak i drużynowo w następujących konkurencjach: pływanie 50m styl klasyczny; pływanie 50m styl dowolny; lekkoatletyka - bieg na 60m, pchnięcie kulą, bieg na 200m; strzelectwo; tenis stołowy; turniej szachowy; wyścig rowerowy; turniej brydżowy; zawody kajakowe; turniej w boule; turniej łuczniczy.

Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku zajął 6 miejsce na 60 drużyn, a wykaz nagrodzonych osób z najlepszymi wynikami indywidualnymi znajduje się poniżej.

Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sporcie!
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!


Info: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
Foto: Mirosław Pierechod - Słuchacz ŁUTW
UTW w Łęczycy informuje, że zdanie publiczne pn. "Organizacja Mistrzostw UTW oraz udział Seniorów 50+ w IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW w Łazach", jest współfinansowana przez Gminę Miasto Łęczyca z siedzibą w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, w kwocie 3000 zł
(słownie: trzy tysiące złotych).