UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 W ŁĘCZYCKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU!

W dniu 06.06.br. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 w ŁUTW. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Pani Ilona Rafalska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Joanna Skrzydlewska - członek Zarządu Województwa Łódzkiego, a także Pani Krystyna Pawlak - Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, Pan Janusz Jankowski - Kierownik Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Łęczycy i Pani Olga Kurowska - Dyrektor Domu Kultury w Łęczycy.

Prezes ŁUTW - P. Włodzimierz Sroczyński podsumował działania Stowarzyszenia w roku akademickim 2016/2017, zwracając szczególną uwagę na wartość pracy wolontariuszy i społeczników, dzięki którym zadania statutowe ŁUTW były w dużej mierze realizowane. Zasłużeni dla Uniwersytetu otrzymali z rąk Pani Skrzydlewskiej podziękowania za zaangażowanie i duży wkład pracy w rozwój ŁUTW. Głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali, jak silną i zdeterminowaną grupą są osoby w wieku 50+. Uroczystość uświetnił występ zespołu Pana Dariusza Kusia - akustyka Domu Kultury w Łęczycy. Po wysłuchaniu wspaniałego występu, Słuchacze mieli okazję do wspomnień i wspólnych rozmów przy słodkim poczęstunku, przygotowanym przez sekcję gastronomiczną ŁUTW.

Serdecznie dziękujemy Słuchaczom i przyjaciołom Stowarzyszenia za rok owocnej współpracy. Widzimy się już w październiku na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017! Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!


Foto: Alina Libiszewska - Wiceprezes ŁUTW