10 - LECIE UTW ŁOWICZ

W dniu 16 listopada 2017r. Prezes Włodzimierz Sroczyński reprezentował nasz Uniwersytet na uroczystych obchodach
10 - lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łowiczu.