ANDRZEJKI

W dniu 30 listopada 2017 r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku zorganizowano Wieczór Andrzejkowy. Władze miasta reprezentowała pani Sekretarz - Renata Brygier.
Zebrani wysłuchali pogadanki Dyrektora banku PKO BP pana Józefa Chowańca jak się ustrzec przed oszustwami oraz jak bezpiecznie korzystać z kart bankomatowych. 
Życzenia seniorom przekazała pani Ilona Rafalska - radna sejmiku wojewódzkiego oraz pani Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
Wieczór upłynął w miłej atmosferze i był kolejną sposobnością do integracji oraz świetnej zabawy. Magiczne andrzejki trwały do późnego wieczora.
Poczęstunek przygotowała sekcja kulinarna pod przewodnictwem pani H. Kaczan, a wspaniałe humusy przygotowała pani E. Rytczak z córką Magdaleną.