Budujemy partnerstwa...


W dniu 12.12.2016r. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyło się szkolenie pt. "Budujemy partnerstwa", realizowane w ramach projektu "OWES - wsparcie ekonomii społecznej". Spotkanie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i samorządu terytorialnego, miało na celu zawiązanie partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie lokalnychproblemów. W trakcie spotkania wspólnie zostały określone problemy i wyzwania lokalnego środowiska oraz płaszczyzny współpracy. Zostały także zaprezentowane ciekawe przykłady rozwiązań i wspólnych działań oraz określone plany działań w ramach tworzenia partnerstw. Wśród przybyłych nie zabrakło przedstawicieli Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Pana Andrzeja Kubiaka - członka Zarządu i Pani Zofii Szymańskiej - członkini Zarządu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego szkolenia.


Info: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TYM-MY"

Foto: Dagmara Zmuda