Udział Słuchaczy w odczycie...

W dniu 08 listopada 2016r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Płocku (Oddział w Łęczycy), miał miejsce odczyt prof. dr. hab. Jana Szymczaka pt. "Zasłużeni dla Łęczycy: H. Jaworowski, T. Poklewski - Koziełł, W. Puget - Paździor". Wśród zgromadzonych nie zabrakło Słuchaczy Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Info i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Łęczycy