W dniu 08.04.2016r. odbyła się Powiatowa Olimpiada Seniorów w strzelaniu zorganizowana przez Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca.

Oto wyniki:
Kategoria kobiety: Strzelanie z karabinu - I miejsce zajęła Pani Krystyna Pawlak - wicestarosta Powiatu Łęczyckiego

Kategoria mężczyźni:
Strzelanie z karabinu
I miejsce - Antoni Myśliński
II miejsce - Włodzimierz Sroczyński
III miejsce - Krzysztof Bednarek

Strzelanie z pistoletu
I miejsce - Krzysztof Bednarek
II miejsce - Stanisław Rogalski
III miejsce - Adam Żczek

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!