Spotkanie Forum Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Łęczyckiego "Razem"

Wdniu 15.07.2016r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Forum
Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Łęczyckiego „Razem”. Tematem spotkania było podsumowanie działalności Forum w ostatnim roku oraz omówienie głównych kierunków działania na rok następny. Dokonano wyboru władz drugiej kadencji Forum. Przewodniczącym Rady Forum został Damian Urbanek z Towarzystwa Miłośników Piątku iOkolic. Radę Forum Tworzą również: wiceprzewodnicząca – Pani Małgorzata Łazińska ze Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa” ze Starej Sobótki, sekretarz – Pani Ewa Wiktorska ze Stowarzyszenia „Razem Stworzymy Więcej” z Witoni, członkowie – Pani Barbara Garus – zFundacji „Zielony Piątek” oraz Pan Włodzimierz Sroczyński –
z Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu łęczyckiego do współpracy orazprzystąpienia do Porozumienia „Razem”. W najbliższym czasie planujemy udział w Wojewódzkich Dożynkach w Piątku 28 sierpnia, w imprezie Mikser Regionalny w Łodzi 4 września. Przy okazji Łęczyckiego Hubertusa 1października odbędzie się Konferencja dla Organizacji Pozarządowych Powiatu Łęczyckiego z udziałem przedstawicieli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi. Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt pod nr telefonu: 726 806 452.

Info: Starostwo Powiatowe w Łęczycy