Szkolenie w ramach projektu OWES

W dniu 29.11.2016r. w Kutnie miało miejsce szkolenie pn. "Podnoszenie kompetencji pracowników PES. Pozyskiwanie środków finansowych (grantów) na działalność statutową organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych" (projekt OWES).
Inicjatorem tego szkolenia było Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY".

Program szkolenia obejmował:

1. Wprowadzenie do projektów na inicjatywy oddolne. Proces pozyskiwania środków na finansowanie projektów. Mechanizm działania programów grantowych.
2. Główne programy grantowe (tj. ASOS, FIO, Granty z funduszu wyszehradzkiego, NCK, Ministerstwo Kultury, Kreatywnej Europy i in. - omówienie programów i dokumentów aplikacyjnych). Przedsiębiorczość społeczna - wyjaśnienie pojęcia ekonomia społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Omówienie zasad pozyskiwania środków na działanie podmiotu poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Zajęcia praktyczne. Omówienie matrycy logicznej projektu. Matryca we wniosek aplikacyjny: jak określić problem, konstruować cel, grupę docelową, rezultaty. Zasady konstruowania budżetu i tworzenie harmonogramu realizacji projektu.

W wyżej wymienionym szkoleniu brał udział Prezes Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Włodzimierz Sroczyński. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Foto: Agata Kłos, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TYM-MY".