REGIONALNY TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO

W dniu 27.04.2016r. w Domu Kultury w Łęczycy odbył się Regionalny
Turniej Brydża Sportowego, którego gospodarzem był klub brydżowy
działający przy Łęczyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W Turnieju udział brali zawodnicy z powiatu zgierskiego, kutnowskiego, poddębickiego
i łęczyckiego. Zwycięzcami zawodów została para: Zygmunt Zawadzki i Ryszard Pilarski, reprezentujący klub brydża sportowego w Kutnie,
II miejsce ex aequo zajęły pary: Józef Cieślak i Jarosław Cieślak,
reprezentujący powiat łęczycki oraz Paweł Babecki i Jarosław Malarski, reprezentujący klub brydża sportowego w Kutnie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Bardzo dziękujemy gospodarzowi Turnieju - Adamowi Żaczkowi za sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów.