Podpisanie umowy patronackiej ze Społeczną Akademią Nauk w Łęczycy
Fot. Alina Libiszewska
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
http://leczyca.spoleczna.pl/index.php?id=2633. 
Zapraszamy do czytania!