Wizyta studyjna

24 i 25 czerwca br. w miejscowościach Olsztyn, Morąg, Ostróda odbyła się dwudniowa wizyta studyjna, podczas której  mówiono o sieci wspólpracy organizacji senioralnych i o możliwościach, jakie ona stwarza.

Przybyli mieli okazję  zapoznać się z opiniami uniwersytetów trzeciego wieku, które zawarły porozumienia oraz Rzecznikiem Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku podczas wizyty studyjnej reprezentował Włodzimierz Sroczyński - Prezes Stowarzyszenia.