Zarząd ŁUTW

SROCZYŃSKI WŁODZIMIERZ - prezes
LIBISZEWSKA ALINA – wiceprezes 
PAWLAK STANISŁAW – wiceprezes 
ŁUCZAK ANTONINA – sekretarz
BAGROWSKA GABRIELA – skarbnik 
SZYMAŃSKA ZOFIA – członek 
KUBIAK ANDRZEJ – członek 
HANNA KALACZYŃSKA – członek