ŁĘCZYCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Wyjazd na wycieczkę do Płocka 24 lipca 2021 godz 800
Parking koło Urzędu Miasta.
Prosimy o zabranie maseczki
Osoby wyjeżdzające do Władysławowa proszone są o  uregulowanie należności za wyjad
Opłatę można dokonać w biurze UTW w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz 9-14
Kliknij, aby edytować treść...
ZZarząd UTW informuje,że  w dniu 24 lipca 2021r organizuje wycieczkę do Płocka.
W programie rejs statkiem po Wiśle oraz zwiedzanie zabytków.
 Koszt 68,00 zł  płatne w biurze UTW.
Kliknij, aby edytować treść...
Zarząd UTW informuje, iż posiada jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Władysławowa w terminie
25.08.2021 - 03.09.2021.
Opłata za turnus wynosi 650zł.
Kontakt pod numerem telefonu : 608 659 943
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Spotkanie Pań z sekcji rękodzieła artystycznego.
Przyjęto plan pracy i omówiono działania na nowy rok akademicki.
  1. Informujemy słuchaczy, iż wpłaty na wyjazd do Władysławowa
  2. będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2021
                                     DRODZY SŁUCHACZE
Z powodu choroby biuro nieczynne do 16 maja 2021
                                          Przepraszamy
Kliknij, aby edytować treść...
G                   
DRODZY SŁUCHACZE

Informujemy,iż biuro naszego uniwersytetu będzie czynne
od dnia 10 maja 2021roku w
w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz 9-14
Prosimy o:
uregulowanie składki członkowskiej
dokonywanie przedpłat na wyjazd do Władysławowa
w kwocie 350,00 zł
                                8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Drogie Panie z okazji Waszego Święta
w imieniu Zarządu Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
życzę w każdej chwili , zawsze , wszędzie niech Wam w życiu dobrze będzie.
Niech Was hojnie los obdarzy wszystkim o czym każda z Was marzy.


                                            Prezes ŁUTW
                                    Włodzimierz Sroczyński
                   
           DROGI   SŁUCHACZU

         Chcesz podarować 1% z podatku na cele naszego uniwersytetu  zapraszamy do nas.

Biuro czynne poniedziałek ,wtorek , czwartek w godz 9-14

Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej.
Seniorzy ŁUTW przekazali paczki świąteczne ze słodyczami dzieciom z oddziału pediatrii łęczyckiego szpitala.
Piękna jest radość w Święta
ciepłe są myśli o bliskich
niech pokój , miłość i szczęście
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Radosnych, pogodnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia
życzy swoim członkom i sympatykom
Zarząd ŁUTW 
Z okazji Dnia Seniora życzymy wszystkim Seniorom dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha.
Niech każdy dzień będzie wypełniony miłością , szacunkiem i życzliwością.

                                              Zarząd ŁUTW
Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Koledzy
Przyjaciele i Sympatycy naszego UTW
W 2020 roku przypada dziesiąta rocznica utworzenia Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pierwszy UTW w Polsce został założony przez profesor Halinę Szwarc w
Warszawie w roku 1975. W marcu 2010 roku zorganizowałem spotkanie grupy
Seniorów, na którym omawialiśmy Ich oczekiwania od Uniwersytetu, a
18.03.2010r. o godz. 15:41:50 zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru
Sądowego Stowarzyszeń. Znaczenie tego, co robimy jest ogromne.
Kiedy zakładałem uniwersytet utożsamiałem się z rzeszą Seniorów, którzy
zadawali sobie pytanie ,,Co robić po odejściu na emeryturę?”, ,,Jak
realizować swoje marzenia”, na które w czasie aktywności zawodowej nie
mieli czasu. Każdy z nas chciałby zostawić po sobie jakiś chlubny
ślad, mający wpływ na życie przyszłych pokoleń. Ślad, który będzie
fragmentem większej całości, fragmentem historii swojej rodziny,
historii naszego miasta, którą wzbogacamy idąc w sztafecie pokoleń.
Każdy rok akademicki był efektem wspólnej pracy wielu instytucji i
wkładu wolontariackiego wielu osób, którym dziękuję z całego serca. Właśnie dzięki tej współpracy nasza działalność programowa jest bardzo bogata i interesująca.
Staramy się spełniać oczekiwania Seniorów, dotyczące zdrowia oraz
wykorzystywać ich mądrość i doświadczenie. Staramy się, by zajęcia w
sekcjach zainteresowań stwarzały szansę na rozwój, wymianę myśli, były
inspiracją do zaspokojenia potrzeb, prowadziły do zawiązywania się
przyjaźni i otwarcia na drugiego człowieka. Łęczycki Uniwersytet
Trzeciego Wieku liczy obecnie około 360 słuchaczy z powiatów:
łęczyckiego, zgierskiego, kutnowskiego i poddębickiego. W minionym
dziesięcioleciu Seniorzy uczestniczyli w wykładach o tematyce
zdrowotnej, prowadzonych przez wybitnych łęczyckich lekarzy,
historycznej i podróżniczej, w lektoratach j. angielskiego i j.
niemieckiego oraz w sekcjach:-komputerowej, gimnastyki
rehabilitacyjnej kostno-stawowej, gimnastyki rehabilitacyjnej dla osób z
problemami kardiologicznymi, gimnastyki rehabilitacyjnej na pływalni,
gimnastyki tańcem, gimnastyki ogólnorozwojowej i lekkoatletycznej, jogi,
tańca towarzyskiego, nordic walking, boule, ćwiczeń na siłowni, tenisa
stołowego, tenisa ziemnego, strzeleckiej, łuczniczej, pływackiej, brydża
sportowego, kulinarnej, rękodzieła, malarskiej, rzeźbiarskiej,
turystycznej, teatralnej, rowerowej. W naszej działalności na stałe zagościły imprezy rejonowe o puchar Burmistrza Miasta Łęczyca, takie jak:-Spartakiada Lekkoatletyczna, Turniej Brydża Sportowego, Turniej Boule, Piknik Senioróworaz o puchar Starosty powiatu łęczyckiego:-Turniej Strzelecki, Turniej Tenisa Stołowego.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Seniorów w Łazach powiat Zawiercie na ok.
85 stowarzyszeń zajmowaliśmy miejsca w pierwszej dziesiątce.
Bierzemy również udział w ,,Biegu Papieskim”. Oprócz planowanych zadań
udało nam się zrealizować projekty na blisko 230 tysięcy złotych,
finansowanych z ,,Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego”, z
,,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w Łodzi
oraz dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Dużym powodzeniem cieszą się spotkania integracyjne, które scalają naszą społeczność akademicką w jedną, wielką rodzinę. Seniorzy znajdujący się w trudnych momentach życiowych mogą liczyć na wsparcie przyjaciół naszego uniwersytetu.
Już po raz 10-ty prowadzimy akcję obdarowywania paczkami dzieci chore,
leżące na Oddziale Pediatrii szpitala w Łęczycy w okresie Świąt Bożego
Narodzenia. Poprzez wyjazdy do teatrów, filharmonii, uczestnictwo w
projektach ,,Filmowe Środy Seniora” słuchacze Łęczyckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku mają stały kontakt z kulturą. Oferta prezentowana Seniorom obejmuje również wycieczki krajoznawcze i turnusy wypoczynkowe.
Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce aktywizujące lokalną
społeczność. Jest ważnym elementem systemu kształcenia ustawicznego.
Daje Seniorom pretekst do podtrzymywania i nawiązywania kontaktów
koleżeńskich. Przedstawiciel naszego Uniwersytetu bierze aktywny
udział we wszystkich ogólnopolskich konferencjach oraz posiedzeniach
Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego skierowanych do
środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Serdecznie dziękuję
koleżankom i kolegom pełniącym funkcje w strukturach Łęczyckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku za codzienną i systematyczną pracę ze
słuchaczami. Doceniam Wasze poświęcenie dla pracy, którą wykonujecie
jako wolontariusze, mam nadzieję, że sprawiało i sprawia Wam ona
satysfakcję. To wspaniałe, że są wśród nas ludzie, którzy pomimo metryki
w swoim sercu cały czas są bardzo młodzi. Podziękowania należą się
Władzom Miasta Łęczyca, oraz Władzom Starostwa powiatu łęczyckiego za
wsparcie naszych działań. Gorąco dziękuję Pani Dyrektor Domu Kultury za
użyczenie nam miejsca na siedzibę, jak również Dyrektorom Placówek
Oświatowych , którzy w swoich obiektach pozwolili nam realizować nasze
zadania statutowe. Dziękuję za współpracę naszemu patronowi -
Muzeum Etnografii i Archeologii w Łodzi. Szczególne słowa podziękowania
należą się prof. Ryszardowi Grygielowi za patronat naukowy, interesujące
wykłady dotyczące Ziemi Łęczyckiej oraz za delegowanie wykładowców do
pracy na naszym Uniwersytecie. Kończąc, pragnę całej społeczności
UTW złożyć bardzo serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w kolejnych latach naszej działalności.
Z wyrazami szacunku mgr Włodzimierz Sroczyński Prezes ŁUTW 
                               
                      Podziękowanie

Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku serdecznie dziękuje wszystkim członkom i sympatykom , którzy podarowali 1% ze swojego podatku dochodowego na cele statutowe naszego stowarzyszenia .

                                        Za Zarząd
                          Włodzimierz Sroczyński
                                                                     SZANOWNI PAŃSTWO

Od  kilku miesięcy borykamy się ze skutkami pandemii koronawirusa. Kiedy zamknięto placówki oświatowe byliśmy zmuszeni zawiesić swoją działalność.
Przeszło dwustu słuchaczy Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku systematycznie co tydzień uczęszczających na różnorodne zajęcia czuło się osamotnionych .Pandemia zniszczyła naszą codzienność.
Kiedy pandemia ulżyła w okresie 17 sierpnia 2020 do 4 września 2020 , 60-ciu słuchaczy wyjechało na wypoczynek nad polskie morze do Władysławowa.
Udowodniliśmy, że stosując wymogi sanitarne jesteśmy w stanie obronić się przed koronawirusem.Wszyscy szczęśliwi i wypoczęci wrócili do domów.
Szykowaliśmy się do uczestnictwa w zajęciach w roku akademickim 2020/2021. Cieszyliśmy się z powrotu do normalności, do spotkań z przyjaciółmi.
Opracowaliśmy rozkłady zajęć. Uzgodniliśmy gdzie , kiedy i o jakich godzinach będą się odbywać kiedy pandemia znów dała znać o sobie.
Wstrzymujemuy więc dalszą działalność bacznie obserwując rozwój pandemii.                                                                                                                      PREZES UTW
                                                                                                          mgr.Włodzimierz  Sroczyński
                                                                                       
Zarząd UTW prosi słuchaczy ,którzy przebywali we Władysławowie o zgłoszenie się po odbiór nadpłaty za wyjazd.
Biuro czynne poniedziałek, czwartek , piątek  w  godz 9-14
                                            UWAGA  SŁUCHACZE                       WYJAZDY  DO WŁADYSŁAWOWA
I TURNUS   17.08.2020  DO  26.08.2020
II TURNUS  26.08.2020  DO  04.09.2020


WYJAZD Z PARKINGU  KOŁO STAREJ BIEDRONKI GODZ 6:45
WYJAZD Z PARKINGU  KOŁO URZĘDU MIASTA  GODZ 7:00


PROSIMY PAMIĘTAĆ O MASECZKACH, RĘKAWICACH JEDNORAZOWYCH
MOŻNA ZABRAĆ ZE  SOBĄ ŻELE ANTYBAKTERYJNE
PROSIMY O ZGŁOSZENIE MIEJSCA WYJAZDU POD NR 608 659 943
      INFORMUJEMY SŁUCHACZY ,  IŻ OD DNIA 10 SIERPNIA 2020  BIURO NASZEGO UNIERSYTETU JEST NIECZYNNE DO DNIA
4WRZEŚNIA 2020 Z POWODU  WYJAZDU  DO WŁADYSŁAWOWA                      
                                                               Uwaga

Prosimy słuchaczy o wpłatę II raty w kwocie 320,00 zł na wyjazd do Władysławowa w terminie do 10 lipca 2020 r.
Informujemy słuchaczy , że nasze  biuro czynne jest w dniach: poniedziałki, czwartki i piątki w godz 10-14.
Prosimy o zasłanianie usta i nosa podczas wizyty w biurze.
Dużo  zdrowia oraz przepełnionych miłością i radością  Świąt  Wielkanocnych życzy
Zarząd UTW
                               
                                                                                        UWAGA
                              DRODZY SŁUCHACZE
Podaruj  1% podatku na cele naszego stowarzyszenia Przynieś PIT a my go rozliczymy .
Serdecznie dziękujemy.
 W dniu 5 marca 2020 roku odbył się turniej gry w tenisa stołowego nad którym patronat objął Burmistrz Miasta Łęczyca Paweł Kulesza, który ufundował dyplomy i puchary dla zwycięzców:

I miejsce Błażej Kaźmierczak
II miejsce Antoni Myśliński
III miejsce Krzysztof Baranowski

Zawody były pełne sportowej rywalizacji i przebiegały w koleżeńskiej atmosferze.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. ''Podróż czterech ciotek koleją transsyberyjską'' w dniu 5 marca 2020 godz.17.00 Dom Kultury w Łęczycy
ZARZĄD  UTW
Na  spotkaniu usłyszeliśmy wiele ciekawych podróżniczych opowieści .Uczestnicy spotkania obejrzeli slajdy z ciekawej wyprawy.
Strzelanie z łuku to hobby wielu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zorganizowanie turnieju to pokaz umiejętności i rywalizacji oraz ogrom zadowolenia z otrzymanych pucharów i dyplomów.
Klasyfikacja punktowa
I miejsce   - Krzysztof Bednarek
II miejsce  - Błażej Kaźmierczak
III miejsce - Marek Krzemiński 
Dnia 7 lutego 2020 roku rozegrano  turniej strzelecki.Swojego szczęścia próbowali słuchacze UTW z różnymi skutkami
Poniżej lista tych,  którym udało się trafić w tarcze z niezłym rezultatem
Broń  krótka:
I miejsce  -  Żaczek Adam
II miejsce  -  Szczech Jan
III miejsce - Krzysztof Bednarek
Broń długa:
I miejsce    -  Kaźmierczak Błażej
II mi3jsce  -  Żaczek Adam
III miejsce -  Kowalski Marek


Wszystkim zawodnikom bardzo dziękujemy
za udział , a zwycięzcom gratulujemy.
Kalendarz imprez sportowych Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


7 luty 2020r. /piątek/ godz. 17.00 : zawody strzeleckie z broni długiej i krótkiej
                                                    miejsce spotkania Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej
14 luty 2020r. /piątek/ godz. 17.00 : zawody-strzelanie z łuku
                                                      miejsce spotkania Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej
05 marzec 2020r. /czwartek/ godz. 15.30 : zawody -gra w tenisa stołowego
                                                              miejsce spotkania Szkoła Podstawowa nr 3
26 marzec 2020r. /czwartek/ godz. 16.00 : Rejonowa Olimpiada Brydża Sportowego
                                                              miejsce spotkania  Dom Kultury
27 marzec 2020r. /piątek/ godz. 16.00 : powiatowa - drużynowa olimpiada w strzelaniu z broni
                                                          długiej ,krótkiej oraz łuku pod patronatem Starosty
                                                          Powiatu Łęczyckiego
                                                          miejsce  spotkania  Zespół Szkól im. Jadwigi Grodzkiej
08  maj  2020r. /piątek/ godz. 17.00 - zawody gra w boule
                                                        miejsce spotkania  boisko przy Liceum Ogólnokształcącym
06 czerwiec 2020r. /sobota/ godz. 10.00 - Miejska Olimpiada Seniorów pod patronatem
                                                              Burmistrza Miasta Łęczyca
                              UWAGA

W środę dnia 12 lutego 2020 zajęcia z gimnastyki kostno-stawowej odwołane
Dnia 2 lutego 2020 roku obejrzeliśmy niezwykły koncert w wykonaniu artystów  Teatru Muzycznego w Łodzi. ''Magiczny Muzyczny'' to wspaniałe i porywające widowisko wypełnione utworami  filmowymi i musicalowymi.
 Zapraszamy swoich słuchaczy na wyjazd do Teatru Muzycznego do Łodzi w dniu 22 marca 2020r  na spektakl pt '' Miss Saygon "
Cena wyjazdu 80 ,00 zł.
Wyjazd do teatru 2 lutego godz 15 Przystanek koło Urzędu Miasta
                                                                                    INFORMACJA
Osoby wyjeżdżające do Władysławowa proszone są  o dokonanie  wpłaty zaliczki w kwocie 310,00 zł      do końca m-ca lutego 2020 r.
BIURO  UTW  CZYNNE JEST CODZIENNIE W GODZ  9-14
                                Uwaga
Zajęcia komputerowe w dniach 13 stycznia  2020 r i 20 stycznia 2020 r odbędą się w Domu Kultury z uwagi na ferie szkolne.
Prosimy osoby zapisane  o uregulowanie odpłatności w    kwocie 60 złotych na wyjazd do Teatru Muzycznego w dniu 2 lutego 2020 roku.
Serdecznie  zapraszamy swoich słuchaczy na spotkanie noworoczne
w dniu 31 stycznia 2020 r o godz 17w Domu Kultury;
Opłata 12 zł.Zapisy od dnia 7 stycznia w biurze UTW
 Spełnienia wszystkich marzeń ,zdrowia i pomyślności
 w Nowym Roku 2020
życzy swoim słuchaczom
Zarząd UTW
23 grudnia 2019 roku to dzień w którym  słuchacze Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku już po raz 10 złożyli wizytę dzieciom spędzającym święta na oddziale pediatrii łęczyckiego szpitala .
Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami  wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
Dnia 22 grudnia 2019 roku w Teatrze Powszechnym w Łodzi
obejrzeliśmy komedię ''Wszystko w rodzinie".
Spektakl  pełen  humoru i dowcipu podobał  się wszystkim.
Serdeczne życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnej atmosferze ,
wiele ciepła i radości
życzy
Zarząd UTW
ZARZĄD UTW PROSI SŁUCHACZY O UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI ZA UDZIAŁ W PŁATNYCH ZAJĘCIACH
Trwają bezpłatne zajęcia obsługi komputera.
Zapraszamy chętnych słuchaczy  w każdy poniedziałek do  Szkoły Podstawowej nr 3
Więcej informacji pod nr telefonu 
                      608 659 943
15 listopda 2019 r. świętowaliśmy "Andrzejki". Przeróżne ciasteczka i przekąski przygotowały Panie z sekcji kulinarnej pod kierunkiem
p.Haliny Kaczan oraz p.Ewa Rytczak. Był to wspaniały wieczór i dobra zabawa. Każdy uczestnik spotkania był w wyśmienitym nastroju.
Języka angielskiego uczymy się w trzech grupach.Różny jest stopień zaawansowania wiedzy jednak wszyscy chętnie przykładają się do nauki.
Dnia  2 lutego 2020 roku  zapraszamy swoich członków
na wyjazd do Teatru Muzycznego  do  Łodzi na
koncert noworoczny - godz 17  cena wyjazdu 60 zł 
    Informujemy swoich członków ,że w okresie
20 do 29 sierpnia 2020 r organizujemy turnus wypoczynkowy we Władysławowie.
Zapraszamy chętnych.Koszt wyjazdu 610.00 zł.
Panie  z  Sekcji   Rękodzieła  wykonują  na  zajęciach  przepiękne  ozdoby. Ostatnio  były   to  bukiety  z   liści.
Zarząd  uniwersytetu prosi swoich członków o wpłatę czesnego w wysokości30 zł za rok akademicki 2019/2020.
Zarząd uniwersytetu prosi swoich członków o wpłatę czesnego w wysokości30 zł za rok akademicki 2019/2020.
INFORMACJA !
W dniu 22.XII.2019r. organizujemy wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi
na spektakl pt.:"Wszystko zostaje w domu".
                    Cena biletu 28zł.                     
Wyjazd o godz. 17.00 spod Urzędu Miasta 
UWAGA !!!
Informujemy , że biuro ŁUTW jest czynne w poniedziałki i wtorki w godz. 10.00 - 12.00.
Tel. kontaktowy : 608 659 943
Dnia 9 października 2019r. 50-cio osobowa grupa słuchaczy UTW pojechała na wycieczkę. Zwiedzaliśmy Katedrę w Łowiczu, Żelazową Wolę - miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, Kościół w Niepokalanowie oraz Arboretum w Rogowie gdzie obejrzeliśmy kolekcję różnobarwnych drzew i krzewów, które zachwyciły każdego. Pogoda Nam sprzyjała a humor dopisywał. Dzień okazał się bardzo ciekawy i udany a to za sprawą Prezesa UTW, Pana Włodzimierza Sroczyńskiego, który jest przewodnikiem turystycznym po woj. łódzkim i opowiedział Nam wiele ciekawostek a także ukazał powiązania historyczne i kulturowe z Łęczycą tych miejsc , które zwiedzaliśmy.
Zarząd UTW organizuje dnia 15.XI.2019r. o godz. 17.00    w Domu Kultury zabawę andrzejkową.
    Wstęp 12zł.   
Wpłaty do 10.XI.2019r.
1 października 2019r. o godz. 17.00 rozpoczął się X rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
                             INFORMACJA !!!!
           Zarząd ŁUTW informuje, że dnia 25 października 2019
                   organizujemy wyjazd do Teatru Powszechnego
                           na spektakl pt. ,,Pomoc Domowa".
                                  Koszt Wyjazdu 28zł.
                          Płatność i zapisy w biurze UTW
                         Wyjazd o 14:30 spod Urzędu Miasta
       WCZASY WE WŁADYSŁAWOWIE..
              Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku                                   informuje, że przyjmuje zapisy na zajęcia 
                          w roku Akademickim 2019/2020:
              - gimnastyka rehabilitacyjna kostno-stawowa
              - gimnastyka rehabilitacyjna kardiologiczna
          - gimnastyka rehabilitacyjna na pływalni w Ozorkowie
    - bezpłatna nauka obsługi komputera  oraz obsługi internetu
Inauguracja roku Akademickiego 2019/2020 odbędzie się 
1 października o godz. 17 w sali widowiskowej w Domu Kultury.
        Proszę o kontakt wszystkich chętnych osób na wyjazd do                                  Uniejowa dn 30.09.2019 o godz. 12:30.
        Będzie bezpłatny serwis kawowy oraz 2 godziny kąpieli.
                                     Koszt przejazdu 18zł
                                   Zapisy w biurze UTW
Wyjazd do Władysławowa jest 26 sierpnia o godz. 7:00 rano spod Urzędu Miasta. Powrót 4 września ok godz 19.
Klub HDK „Strażak" przy OSP w Łęczycy prosi o pomoc. Andrzej Saganiak, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy potrzebuje krwi.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy potrzebuje pomocy. Klub HDK „Strażak" apeluje o oddawanie krwi dla Andrzeja Saganiaka. Akcja krwiodawstwa zaplanowana została na 2 sierpnia i odbędzie się w godzinach 8:00 - 12:30 przed Urzędem Miejskim w Łęczycy.
Możliwe jest także oddawanie krwi w innym miejscu. Wystarczy podać dane: Andrzej Saganiak, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M Kopernika w Łodzi - Oddział chorób rozrostowych. 
         W dniu 26.07.2019(piątek) i 29.07.2019 (poniedziałek) 
               biuro UTW będzie nieczynne z powodu urlopu. 
                             Za utrudnienia przepraszamy.
06.07.2019 odbyła się wycieczka do Warszawy. Nasi słuchacze                                                 UTW zwiedzili: 
                            1. Cmentarz na Powązkach.
                            2. Pałac w Wilanowie.
                            3. Świątynie Opaczności Bożej.
Zarząd ŁUTW informuje że mamy jeszcze wolne miejsca do Warszawy w kwocie 70zł.
Zarząd ŁUTW zaprasza na spotkanie ,, Z sercem do pacjenta" które odbędzie się 25.06.19 o godzinie 16:00 w sali Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Kaliskiej 13. Spotkanie poprowadzą specjaliści kardiologii dr. Izabella Plesiewicz, dr. Natalia Kuborska oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia EcoSerce. Spotkanie pozwoli uzyskać niezbędne informacje dzięki której życie z chorobą będzie łatwiejsze.
Wyjazd do Warszawy 06.07.2019 będzie o godz. 6:30 spod Urzędu Miasta.
            W dniu 21.06.2019 biuro UTW będzie nieczynne. 
                        Za utrudnienia przepraszamy.
Przypominamy o wpłatach drugiej raty na turnus nad morze do Władysławowa.
 Serdecznie zapraszamy 8 czerwca na Spartakiade Seniorów
,,Seniorzy na start'' o godz 10:00 w Parku Miejskim w Łęczycy.
       ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019:
             Zarząd UTW informuje słuchaczy i sympatyków iż 
          dn. 06.07.2019 organizujemy wycieczkę do Warszawy. 
                     W programie będziemy zwiedzać:
             1. Świątynia Opaczności Bożej z przewodnikiem.
                   2. Pałac w Wilanowie z przewodnikiem.
                3. Cmentarz na Powązkach z przewodnikiem.
                                      Koszt wycieczki 70zł. 
             Zapisy i płatność osób chętnych przyjmujemy
                       w biurze UTW do 20. czerwca.
                                                                            Zarząd ŁUTW
Informujemy, że wykłady zaplanowane na dzień 24.05.2019r. z pania doktor są odwołane.
7 maja w wypadku samochodowym w Egipcie zginęła Ilona Rafalska przyjaciel Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ilona Rafalska była wspaniałą osobą , niezwykle zaangażowaną społecznie. W uroczystościach pogrzebowych UTW reprezentował Prezes Włodzimierz Sroczyński. Na zawsze zostaniesz w naszej pamieci.
                                                                    Słuchacze ŁUTW
           W dniu 24.05.2019 biuro UTW będzie nieczynne.
                        Za utrudnienia przepraszamy.
                                                                     Zarząd ŁUTW
                                           UWAGA!!!
Osoby wyjeżdzające do Łazów opłacają czesne + ubezpieczenie w kwocie 32zł w autobusie.
Gimnastyka z p. Michałem odbędzie się dzisiaj ( 16.05 ) o godz. 17:15 na sali w szkole podstawowej nr.3.
                                           ZAPROSZENIE
                         Serdecznie zapraszamy na zakończenie 
                             roku Akademickiego 2018/2019 
                            który się odbedzie dn. 04.06.2019   
                                o godz. 17:00 w Domu Kultury
                                       na sali widowiskowej.
                                                                       Zarząd ŁUTW
Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora
W trosce o zdrowie i samopoczucie seniorów Włodzimierz Sroczyński utworzył Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora, w całości finansowane z budżetu obywatelskiego z województwa łódzkiego. Głównym celem projektu była profilaktyka prozdrowotna wśród osób starszych, ale również aktywizacja i integracja seniorów. Przez blisko 7 miesięcy działania Subregionalnego Centrum Zdrowego Seniora ponad 200 seniorów uczestniczyło w cotygodniowych bezpłatnych zajęciach z gimnastyki rehabilitacyjnej dla osób z problemami układu kostno-stawowego, oraz problemami kardiologicznymi. Seniorzy wzięli również udział w zajęciach nordic walking, zajęciach rehabilitacyjnych na pływalni, oraz warsztatach rękodzieła. Do dyspozycji samotnych seniorów był również telefon życzliwości, dzięki czemu w każdej chwili mogli porozmawiać o swoich problemach i troskach z inną osobą.
Podstawą do powstania i funkcjonowania Subregionalnego Centrum Zdrowego Seniora było motto życiowe jego twórcy: „Życie ma sens wtedy, kiedy pomagasz innym”.
Poprzyjcie naszego Prezesa Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku WŁODZIMIERZA SROCZYŃSKIEGO w konkursie Drzewo Pokoleń. Jest to projekt adresowany do seniorów z pasją.
Głosowanie nic nie kosztuje ( żanych płatnch sms-ów ).
Należy wejść na stronę internetową drzewopokolen.umed.pl
Nastęnie klikamy na GŁOSOWANIE
Potem na kategorię : SENIOR LIDER i jest tam WŁODZIMIERZ SROCZYŃSKI.
Wystarczy kliknąć na ZAGŁOSUJ .... już Twój głos jest oddany.DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY ODDANY GŁOS
                                               Informacja
                  Serdecznie zapraszamy chętnych na zawody w boule 
                      które odbedą się dn. 17.05.2019 o godz. 16:00 
                              na boisku Orlik. Będzię grill i kiełbaski. 
                                                    UWAGA
                   Ze względu że są matury zajęcia z p. Michałem 
                      odbędą się jutro (09.05.19) o godz. 17:15 
                                w szkole podstawowej nr. 3 .
               Wyjazd na basen do Uniejowa dn. 10.05.2019 
                         o godz. 9:00 spod Urzędu Miasta
                Osoby wyjezdzające na Olimpiade w Łazach 
                       wyjazd o 4:30 spod Urzędu Miasta.
                        W dniach od 01.05.2019 do 07.05.2019 
                         biuro UTW bedzię nieczynne. 
                         Za utrudnienia przepraszamy.
                                                                             Zarząd ŁUTW
              W dniu 2.05.2019r. zajęcia z p. Michałem są oddwołane. 
                                     Będą odpracowane. 
                                                                           Zarząd ŁUTW
      W dniach od 19.04 do 23.04.2019r biuro UTW nieczynne. 
                           Za utrudnienia przepraszamy.
                                                                            Zarząd ŁUTW
Z obowiązków służbowych dn. 12.04.2019 biuro czynne będzie od                                             godziny 10:30
                                                                              UWAGA!!!!!
W dniu 11.04.2019 zajecia kostno-stawowe u p. Michała są odwołane. Będą odpracowane w innym terminie.
                         TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO
            I miejsce zajeli Dariusz Wojtasiak i Leszek Wisniewski
          II miejsce zajeli: Włodzimierz Bartosiak i Jan Pawłowski
         III miejsce zajeli: Stanisław Wiktorski i Sławomir Gomulak
21 marca 2019 odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o puchar Prezesa Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Po zaciętej rywalizacji i grze fair play :

I miejsce zdobył ANTONI MYŚLIŃSKI
II miejsce zodbył MAREK KRZEMIŃSKI
III miejsce zdobył KRZYSZTOF BARANOWSKI 
WSZYSTKIM ZAWODNIKOM GRATULUJEMY
                         W dniu 28.03.2019 biuro UTW
                                 będzie nieczynne. 
                          Za utrudnienia przepraszamy.
Zarząd UTW informuje, że przyjmujemy zapisy osób chętnych na wycieczkę do Uniejowa 10.05.2019. Oferujemy 2 godziny bezpłatnej kąpieli w termach uniejowskich. Wyjazd o godz. 9:00 spod Urzędu Miasta
 Informujemy, że od kwietnia wyjazd na basem będzie o godz. 10:10.Koszt jednorazowego wyjazdu to 12zł przejazd + 1zł ubezpieczenie.Wyjazd z ul. Konopnickiej ( bliżej Belwederskiej). 
                                                                        INFORMACJA
                 Zarząd UTW informuje słuchaczy i sympatyków
                   iż w dniach 26 sierpnia - 4 września 2019 
             organizujemy wyjazd nad morze do Władysławowa .
                Koszt zakwaterowania i przejazdu wynosi 570 zł.                                             Wyżywienie we własnym zakresie. 
                   Zapraszamy chętnych. Zapisy w biurze UTW.
                 ZALICZKĘ W KWOCIE 300ZŁ NALEŻY                          WPŁACIĆ DO KOŃCA MIESIĄCA KWIETNIA 2019.
W dniu 1 marca 2019 słuchacze UTW bawili się na zabawie karnawałowej. Oprawę muzyczną przygotował p. Darek Kuś, dekoracje p. Irena Radziszewska i sekcja rękodzieła artystycznego a poczęstunek przygotowały p. Halina Kaczan i sekcja gastronomiczna oraz p. Ewa Rydczak. Przepiękne stroje karnawałowe dodawały uroku całej zabawie.Najpiękniejsze stroje nagrodzono upominkami.
                                             UWAGA!!!
                         W dniu 07.03.2019 biuro UTW
                                czynne do godziny 13:00. 
                            Za utrudnienia przepraszamy.
                                                               Zarząd ŁUTW
                                           Ogłoszenie!!!
                 Osoby wyjeżdzające do Teatru Wielkiego w Łodzi 
                               14 lutego 2019 na operetke 
                                  pt. ,,Zemsta Nietoperza" 
                                wyjazd jest o godz. 16:30 
                                    spod Urzędu Miasta.
                                                                            Zarząd ŁUTW
                               Zaproszenie
                 Zarząd ŁUTW zaprasza swoich studentów i                                                sympatyków na spotkanie karnawałowe 
                   dn. 1 marca godz. 17:00 Domu Kultury.
                                       Wstęp 10zł. 
                Ogłaszamy konkurs na najciekawszy strój                                                      karnawałowy który oceniać będzie 
                 specjalne jury. Nagrody gwarantowane.
                                                                                                                       Zarząd ŁUTW
Prosimy o głosy dla naszego prezesa Włodzimierza Sroczyńskiego, który został nominowany w kategorii człowieka roku 2018 wysyłając sms USM.182 na numer 72355. Można głosować kilka razy. Głosowanie trwa do jutra do godziny 21. 
https://dzienniklodzki.pl/p/kandydaci/czlowiek-roku-2018%2C1002873/?groupId=25243
Postarajmy się aby nasz Prezes wygrał. 
                                Sekcja Tenisa Stołowego
Wtorkowy wieczór, 29 stycznia 2019 r. Słuchacze ŁUTW spędzili w Teatrze Jaracza w Łodzi. Ostatnia powieść Fiodora Dostojewskiego "Karamazow" wystawiana była na Scenie Kameralnej tego teatru. Świetna obsada, szczególnie młodych aktorów grających role trzech braci. Ogromny tekst, a swoje role zagrali ze zrozumieniem i pasją. A my szczególnie oklaskiwalismy Bronisława Wrocławskiego,za wspaniale zagraną rolę Fiodora, ojca.
                                SEKCJA KULINARNA
                    Dzisiaj robione bułeczki drożdżowe.
                   Bez chemii, bez żadnych spulchniaczy
25.01.2019 w Domu Kultury, odbyła się zabawa karnawałowa. Słuchacze przy świetnej muzyce - dzięki Panu Dariuszowi Kuś, bawili się wyśmienicie. Do tego dobre jedzenie przygotowane przez Panie z Sekcji Kulinarnej. Szczególnie podziękowac należy Pani Halinie Kaczan, Annie Stasiak, Tosi Łuczak, Ewie Rydczak. O wystrój zadbały Panie z sekcji Rękodzieła: Jadwiga Cuper, Irena Radziszewska, Ula Kowalska.Zdjęcia: Alina Libiszewska
                                           Popieramy naszego Prezesa!!!
                                                                  OGŁOSZENIE!!!!
               Osoby wyjeżdzające do Teatru im. Stefana Jaracza 
                         w Łodzi 29 stycznia 2019 na spektakl 
                                    pt. ,, KARAMAZOW" 
                   wyjazd jest o godz. 17:00 spod Urzędu Miasta.
                                                                             Zarząd ŁUTW
                                            UWAGA!!!!
                    Ćwiczenia kardiologiczne będą się odbywać w                                        ponidziałki o 18;00  w sali na I pietrze                                                                  w Domu Kultury.
                        OGŁOSZENIE!!!
            Prosimy słuchaczy UTW o uregulowanie należności 
                      w kwocie 61zł za wyjazd 14 lutego 2019
                 do Teatru Wielkiego na ,, Zemsta Nietoperza" 
                                     do 15 stycznia!!!
                                     W biurze UTW.
                                                                  INFORMACJA!!!
           Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że                             gimnastyka rehabilitacyjna dotycząca problemów                                 kardiologicznych to koszt 115zł jednorazowo.
                Będą odbywać się w poniedziałki o 18:00
                      na sali lustrzanej na hali sportowej 
                                                                  INFORMACJA!!!
               Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuję że                                  gimnastyka rehabilitacyjna kostno-stawowa
                              z p. Michałem Krzemińskim 
                                    będzie się odbywała 
                              w każdy czwartek o 17: 15 
                                 na sali gimnastycznej 
              w Liceum Ogólnokształcącym na Konopnickiej .
                                         cena: 100zł
                           OGŁOSZENIE!!! 
           Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuję
            o spotkaniu  Noworocznym które odbędzie się 
                        25 stycznia 2019 o godz. 17:00 
                     w sali widowiskowej w Domu Kultury. 
                                            Wstęp 10zł. 
                            Wpłata i zapisy w biurze UTW.                                     
                                                                            WAŻNA INFORMACJA!!!
                 Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje
         ci którzy jeździli na basen a są nadal chętni to prosimy
      o wpłatę w kwocie 60zł ( w tym 4 wyjazdy po 14 zł przejazd +            1zł ubezpieczenie ) w biurze UTW do dn. 04.01.2019. Wyjazd 
      na basen będzie w każdy wtorek o 10:30. Natomiast ćwiczenia
      z p. Michałem odbędą się 03.01 o godz 16:30  na dużej sali 
     gimnastycznej.  Zapisy oraz więcej informacji w biurze UTW.
                                                                         Zarząd ŁUTW                     
Już po raz dziewiąty słuchacze ŁUTW wraz z uczniami szkoły podstawowej z Topoli Królewskiej odwiedzili naszych małych pacjentów na Oddziale Dziecięcym Łęczyckiego Szpitala. Dzieci otrzymały paczki wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
                                       Życzenia świateczno-
                                            - noworoczne
                                       Radośći życia, ciepła
                                               i miłości.
                                                  Życzy
                       Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku
                                       INFORMACJA!!!!!
                         W dniach od 24.12.2018-01.01.2019
                                     biuro UTW nieczynne.
                              Za utrudnienia przepraszamy. 
                                         Zarząd ŁUTW
                                          INFORMACJA !!!!
               Zarząd ŁUTW informuje, że dnia 14 lutego 2019
                  organizujemy wyjazd do Teatru Wielkiego 
                  na operetkę pt. ,, ZEMSTA NIETOPERZA". 
                                 Koszt Wyjazdu 61zł
               Płatność i zapisy do 15 stycznia w biurze UTW
                                            OGŁOSZENIE!!!!
               Prosimy słuchaczy UTW o uregulowanie należności 
                    w kwocie 38zł za wyjazd 29 stycznia 2019 
                            do Teatru im. Stefana Jaracza 
                          na spektakl pt. ,, KARAMAZOW". 
                                     W biurze UTW
                                                                         OGŁOSZENIE!!! 
          Osoby wyjeżdżające do Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi 
                             16 grudnia 2018 na spektakl 
                                  pt. ,, TRZY SIOSTRY" 
                     wyjazd jest o godz: 17:15 spod Urzędu Miasta
OGŁOSZENIE !!!
Towarzystwo Naukowe Płockie zaprasza słuchaczy UTW
w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 11.00
w budynku Archiwum na wykład
prof. dr hab. Anny Kowalskiej-Pietrzak
pt.: "Duchowieństwo Kapituły Łęczyckiej w Średniowieczu".
OGŁOSZENIE !!!
Muzeum w Łęczycy zaprasza
na otwarcie wystawy czasowej pt.
"Drogi do Niepodległej:W setną rocznicę odzyskania niepodległości"
dnia 9 listopada 2018 o godz. 17.00
INFORMACJA !!!
Zarząd ŁUTW informuje, iż dnia 16 grudnia 2018 r.
organizujemy wyjazd do Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
na spektakl pt. " TRZY SIOSTRY"
Koszt wyjazdu 38zł.
Zapisy w biurze UTW
 Zarząd UTW zawiadamia słuchaczy,
iż dnia 29 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w Bursie Szkolnej
odbędą się Andrzejki połączone z loterią fantową.
Wstęp 10 zł.
Wpłaty należy dokonać do 20 listopada br.
Dnia 23 października 2018 r. słuchacze ŁUTW dzięki Pani Iwonie Wieczorek - Dyrektorowi Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w seminarium "Niepodległa dla Samorządu", który odbył się w Uniejowie. Wyjazd połączony był z korzystaniem z basenów termalnych i należał do bardzo udanych.
UWAGA !!!
Osoby wyjeżdżające na basen do Uniejowa 23 października 2018 r. o godz. 8.15
spod Kościoła proszone są o wpłatę kwoty 28 zł. za przejazd .
Wpłaty należy dokonać w czasie dyżuru w biurze UTW .
UWAGA !!!

W związku z brakiem stażysty w biurze UTW informujemy słuchaczy , iż zostaje wprowadzony dyżur :
* poniedziałek 11.00-13.00
* wtorek 11.00-13.00
* piątek 11.00-13.00
Dyżur pełnić będą członkowie Zarządu.
Zarząd UTW informuje, że lektorat z języka angielskiego rozpoczyna się w środę dn. 10.10.2018 r. o godz. 18.15
Zajęcia będą się odbywać w Domu Kultury / sala językowa /
 PRZYPOMINAMY !!!
W związku z realizacją projektu z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego w 2018 roku przypominamy o możliwości skorzystania z telefonu życzliwości dla osób potrzebujących pomocy :
  698 969 977.


                  W dniu 28 września 2018 r odśpiewaniem hymnu UTW rozpoczął się 9 rok naszej działalności, w którym to seniorzy będą zgłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania w różnych sekcjach tematycznych. Zebranych powitał Prezes Włodzimierz Sroczyński.
Z gratulacjami i życzeniami udanego roku i wielu sukcesów pośpieszyli zaproszeni goście w osobach:
P.Monika Kilar-Błaszczyk wykonująca Obowiązki i Kompetencje Burmistrza
P.Renata Brygier-Sekretarz Miasta
P.Krystyna Pawlak-Wicestarosta powiatu łęczyckiego
P.Ilona Rafalska-Radna sejmiku wojewódzkiego
P.Iwona Wieczorek-Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
O.Leszek /Robert Walkiewicz-Gwardian Parafii Ojców Bernardynów
Zebrani wysłuchali prelekcji dr.Barbary Chlebowskiej-Kustosza Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi o historii i powstaniu
palanta w Grabowie. Słodki poczęstunek przygotowała sekcja
gastronomiczna pod kierunkiem P. Haliny Kaczan oraz P. Ewa Rydczak wraz z córką Magdaleną.
Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze.
Rok akademicki 2018/2019 uważamy za otwarty.


Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza na wykład
,,Manipulacje przedwyborcze’’ realizowany przez Uniwersytet Łódzki              i
finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 21.09.2018r. o godz. 10.00
w Domu Kultury. 
INFORMACJA
Zarząd ŁUTW informuje, że
wyjazd na basen jest w dniu 25.09.2018r. o godz. 10.30 przy kolejce na
ul. Belwederskiej i przy NETTO,
a 01.10.2018r. o godz. 17.30.
INFORMACJA
Osoby wyjeżdżające na wycieczkę do Lipiec Reymontowskich, wyjazd o godz. 8.00 spod Kościoła      Św. Andrzeja. 
Dnia 25 sierpnia 2018r. wczesnym rankiem seniorzy wyruszyli na zwiedzanie Torunia - miasta wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika .Po rejsie statkiem po Wiśle zwiedzaliśmy z przewodnikiem zabytki Starego Miasta , poznaliśmy legendę Krzywej Wieży. Był także czas na zakup toruńskich pierników.
Piękna architektura Starego Rynku, tajemnicze zakamarki, niezwykłe kształty bram, okien i dachów sprawiają , że miasto posiada olbrzymią wartość historyczną.
W 1997r. zostało wpisane na listę Światowego dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Wycieczka była bardzo ciekawa .
OGŁOSZENIE !
W dniu 1 września 2018r. ŁUTW organizuje wycieczkę do Łodzi.
W programie zwiedzanie z przewodnikiem :
Muzeum Kinematografii
Muzeum Fabryki
Manufaktura
Księży Młyn
Ulica Piotrkowska
Bilety wstępu + przewodnik + ubezpieczenie koszt 29 zł.
Wyjazd godz. 8.30 spod Kościoła Św. Andrzeja
Informacja !
Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
informuje, że wyjazdy na basen w miesiącu sierpniu będą każdego tygodnia w poniedziałki godz. 17.30
we wtorki godz. 10.30
Wyjazd z ul. Belwederskiej przy kolejce i z przystanku przy Netto.
Ogłoszenie !
Zarząd Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
zaprasza na wycieczkę do Torunia.
W programie wycieczki jest zwiedzanie z przewodnikiem, rejs po Wiśle
oraz planetarium.
Koszt wycieczki 86 zł.
Wyjazd 25.08.2018r. o godz. 6.30 spod kościoła Św. Andrzeja.
                  Dnia 28 lipca 2018r. grupa słuchaczy ŁUTW pojechali na wycieczkę do Kruszwicy i Inowrocławia. Pogoda dopisała, humory także. Płynęliśmy statkiem, zwiedziliśmy Mysią Wieżę, Tężnie w Inowrocławiu, parki, Kościoły. Wyjazd należał do bardzo udanych. Wróciliśmy zadowoleni. 

Zarząd ŁUTW serdecznie zaprasza wszystkich słuchaczy
05.08.2018r. (niedziela) godz. 19.00 - Kościół Pw. Św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy, Góra Świętej Małgorzaty 38A.

HEALING AGA DERLAK TRIO
Zespół w składzie:
Aga Derlak - fortepian
Tymon Trąbczyński - kontrabas
Szymon Madej - perkusja
i oraz (gościnnie) Basia Derlak - wokal
Szymon Mika - gitara 
Ogłoszenie

Osoby wyjeżdżające na wycieczkę do Kruszwicy,
w dniu 28.07.2018r.
prosimy o wpłatę kwoty 70 zł.
Wyjazd o godz. 6:30 spod Kościoła Św. Andrzeja. 
INFORMACJA
Informujemy swoich słuchaczy, iż w dniu 28.07.2018r. organizujemy wyjazd do Kruszwicy. W programie zwiedzanie:
- zabytków Kruszwicy i rejs statkiem po Gople
- zabytków Inowrocławia (Park Solankowy - Tężnie, Park Zdrojowy, Ogrody Papieskie).
Wyjazd o godz. 6:30 spod Urzędu Miasta. Koszt wycieczki 70zł.
Szczegółowe informacje pod nr. tel. 608 659 943
W dniu 7 czerwca 2018r. o godz. 17:00 w Sali Domu Kultury w Łęczycy miało miejsce uroczyste zakończenie Roku Akademickiego 2017/2018 Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezes Pan Włodzimierz Sroczyński podsumował ósmy rok naszej działalności i zaangażowanie w życie seniorów 50+. Był to rok zajęć spotkań, wycieczek. Obecni na uroczystości goście składali gratulacje i życzyli zasłużonego wypoczynku. Był tort oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Panie: Halinę Kaczan i Ewę Rytczak z córką Magdaleną. Spotkanie uświetniły występy dzieci ze szkoły muzycznej,której dyrektorem jest
P. Maciej Matczak.
- w klasie skrzypiec uczniów przygotował P.Ryszard  J. Osmoliński.
- w klasie fortepianu - P. Aleksandra Nowak - Zakrzewska
- w klasie gry na akordeonie P. Jolanta Zacharska - Bołdowska
Spotkanie upłynęło w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
Do zobaczenia po wakacjach. 
 W dniu 6 czerwca 2018r. grupa słuchaczy UTW spotkała się w Kinie Górnik na seansie filmowym.
Był to ostatni przed wakacjami film wyświetlany w ramach szeregu spotkań pt. ''Filmowe Środy Seniora''
ZAPROSZENIE

Zarząd Uniwersytetu zaprasza swoich studentów
na uroczystość zakończenia roku akademickiego 2017/2018 w sali Domu Kultury w Łęczycy 07.06.2018r. o godz. 17:00
W dniu 25.05.2018r. na boisku Liceum Ogólnokształcącym odbyły się zawody gry w boule. Frekfencja dopisała. Po dość wyrównanej walce zajęli:
I miejsce - Zygmunt Kwasiborski
II miejsce - Kazimierz Kaczan
III miejsce - Piotr Łuczak
IV miejsce - Antonina Łuczak
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy !!! 


Seniorzy wrócili z medalami
W dniu 19.05.2018r. grupa seniorów z UTW wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Seniorów w Łazach.
Na 77 drużyn z kraju i zagranicy osiągnęliśmy 7 miejsce.
Możemy się pochwalić:
3 medale złote zdobyli
Czesław Chwieduk - pchnięcie kulą,
Marzena Olejniczak i Jerzy Banasik - biegi.
 2 medale srebrne zdobyli
Jerzy Dutkiewicz - bieg na 200m,
Marek Krzemiński - strzelanie z łuku.
W dniu 20 maja uczestnicy wycieczki zwiedzali Kraków i Łagiewniki. Wszystkim dopisywały humory, pogoda była piękna. Kraków zachwycił nas swoimi zabytkami, z żalem pożegnaliśmy to miasto. Wyjazd należał do bardzo udanych. 


OGŁOSZENIE !
W dniu 6.06.2018r. (środa) o godz. 10.00 w Kinie Górnik odbędzie się projekcja filmu Jasona Reitmana pt. ,,Tully’’. 
Zapraszamy słuchaczy ŁUTW.
Ogłoszenie
 W dniu 25.05.2018r. o godz. 16:00 na ''Orliku'' przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego odbędą się zawody gry w boule połączone z girllowaniem kiełbasy.
Wszystkich chętnych Serdecznie Zapraszamy !
Informacja
Wyjazd na olimpiadę do Łazów
i na wycieczkę do Krakowa
19.05.2018r. godz. 5:00 rano
spod Urzęd Miasta
W dniu 9 maja 2018 r. w cyklu spotkań "Kino Seniora", obejrzeliśmy film pt. "Twarz".  Film jest inspirowany prawdziwą historią przeszczepu twarzy. Pokazuje polską prowincję z jej wadami. Film dostarcza widzom wielu emocji    i wrażeń.
 ZAPROSZENIE

Towarzystwo Naukowe Płockie
Oddział w Łęczycy
Archiwum Państwowe w Płocku
Oddział w Łęczycy


Serdecznie zapraszają
Na prelekcję o Ksawerym Pruszyńskim
Żołnierzu i publicyście
/1907-1950/

Łęczyca, dnia 17.05.2018r. godzina 11.00
Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
ul. Belwederska 38
O G Ł O S Z E N I E
Fundacja Pamałka - Pomagamy realizuje projekt ,,ŁÓDZKIE MA POMYSŁ NA ZDROWIE - UTRZYMAJ RÓWNOWAGĘ. 60+''.
          W Łęczycy w dniu 23 czerwca 2018r. (sobota) zaplanowano przeprowadzenie trzech edycji projketu, każda z zajęciami edukacyjnymi i spacerkami z kijkami. Zajęcia rozpoczną się               w godzinach: 10:00, 13:00 i 16:00. Zbiórka w Ratuszu Miejskim, Plac Tadeusza Kościuszki 33. Zapisy i szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 781-315-059. Udział w zadaniu jest całkowicie bezpłatny.
          Zajęcia będą prowadzone
przez fizjoterapeutę i instruktora Nordic Walking. Dla uczestników przwidziano pamiątkowe koszulki ''Łódzkie ma pomysł na zdrowie'' i dyplomy. Czas trwania zajęć to dwie godziny zegarowe. Serdecznie Zapraszamy. 
      W dniu 9 maja 2018r. (środa) o godz. 10:00 w Kinie Górnik odbędzie się projekcja filmu Małgorzaty Szumowskiej pt. ''Twarz''. Zapraszamy słuchaczy ŁUTW. Cena biletu 12 zł.
Zawiadomienie
Zarząd ŁUTW zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbędzie się w dniu 15.05.2018r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Łęczycy.

Porządek zebrania.
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu sprawozdawczo - wyborczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁUTW z działalności za rok 2017.

7. Ocena działalności Zarządu ŁUTW przez Komisję Rewizyjną ŁUTW za rok  2017 wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
9. Dyskusja.

10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ŁUTW za rok  2017.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ŁUTW za rok 2017.
13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ŁUTW oraz Komisji Rewizyjnej ŁUTW.
14. Wybory Zarządu ŁUTW i Komisji Rewizyjnej ŁUTW.
15. Przedstawienie zmian do statutu ŁUTW, dyskusja i ich utrwalenie.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad. 

Zarząd ŁUTW
Dnia 16 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Pani Iwony Wieczorek - Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, grupa słuchaczy UTW pojechała do Warszawy. Zwiedzaliśmy Belweder, siedzibę Prezesa Rady Ministrów, Łazienki oraz Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
Ciekawą wiedzę o zwiedzanych obiektach przekazali Nam przewodnicy wycieczki. Dzień należał do bardzo udanych, dopisywała dobra atmosfera oraz wspaniała pogoda . 
SENIORZY ZWIEDZAJĄ WARSZAWĘ :

W dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 na terenie Orlika przy LO im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, odbędą się otwarte mistrzostwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w boulach. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczetników. Dla zwycięzców czekają nagrody. Zgłoszenia prosimy składać do Pana Marka Krzemińskiego pod nr tel. 503-172-615.

OGŁOSZENIE
Zapraszamy na X Jubileuszową Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach
19-20 MAJA 2018

W dniu 19 maja odbędą się zawody sportowe a 20 maja będziemy zwiedzać Kraków.
Udział w Olimpiadzie i chęć wyjazdu należy zgłosić do dnia 25 kwietnia.
Wpisowe wynosi 30 zł.
Dalsze informacje podamy w późniejszym terminie.
W dniu 13 kwietnia 2018 r. odbyły się Mistrzostwa UTW w strzelaniu z broni długiej i krótkiej.
Zawody przebiegały w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze chociaż rywalizacja była duża.
KLASYFIKACJA :
Strzelanie z broni długiej :
I miejsce  - Stanisław Rogalski
II miejsce  - Jan Szczech
III miejsce - Kazimierz Kaczan
Strzelanie z broni krótkiej :
I miejsce  - Krzysztof Bednarek
II miejsce  - Jan Szczech
III miejsce - Marek Krzemiński
Organizacja Mistrzostw w strzelaniu to wspólna integracja członków Naszego Stowarzyszenia oraz promocja zdrowego stylu życia .UWAGA SŁUCHACZE !

      WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO WARSZAWY 16 KWIETNIA 2018 ,
    ZBIÓRKA GODZ. 5.00 POD URZĘDEM MIASTA
                    Święta tuż, tuż...

W sekcji kulinarnej widać, że święta już blisko. We wspaniałym nastroju i miłej atmosferze pieczono ciasteczka i babeczki.


KINO SENIORA

14 marca grupa chętnych Słuchaczy ŁUTW obejrzała film pt. "Kobieta Sukcesu".
Przyjście na projekcję filmu to okazja do spotkania się oraz wymiany zdań nie tylko na temat obejrzanego filmu.

W dniu 6 marca 2018 r. w Domu Kultury gościła aktorka filmowa i teatralna, pisarka, autorka książeczek dla dzieci, p. Laura Łącz.
Po zakończonym występie przekazała życzenia dla Słuchaczy ŁUTW .

Seniorzy zwiedzają Muzea

W dniu 6 marca 2018 r. grupa Seniorów ŁUTW zwiedziła w Łodzi Muzeum Herbsta. Wspaniałą rezydencję gdzie podziwialiśmy ekspozycje wnętrz z XIX i XX wieku oraz dzieła sztuki dawnej.
Byliśmy także w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym gdzie dyrektor muzeum prof. Ryszard Grygiel i prezes ŁUTW Włodzimierz Sroczyński podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy.
Zawody w Łucznictwie

1 marca 2018 r. odbyły się 

Otwarte Mistrzostwa w Łucznictwie.

I Miejsce - Krzysztof Bednarek
II Miejsce - Tomasz Kucharczyk
III Miejsce - Marek Krzemiński


Twają zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

a) sekcja gimnastyki rehabilitacyjnej
b) sekcja rękodzieła
c) lektorat języka angielskiego
d) sekcja brydża sportowego
e) sekcja nordic walking
f) sekcja gastronomiczna


UWAGA
WYGRALI SENIORZY

Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzyma dofinansowanie w wysokości 149 770,00 zł z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 r. w ramach złożonego projektu pod nazwą 
"Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora".
Głównym celem projektu jest profilaktyka prozdrowotna wśród osób starszych.
Projekt będzie realizowany w 3 miejscach:
Łęczyca, Parzęczew oraz Ozorków

Al. Jana Pawła II 11,
99-100 Łęczyca
tel. 608 659 943

email: utwleczyca@wp.pl

Godziny otwarcia:
9.00 - 14.00
monitoring pozycji